Paieška

Vatican News
Kardinolas George Pell, Šventojo Sosto Ekonomikos sekretoriato prefektas, Sidnio arkivyskupas emeritas Kardinolas George Pell, Šventojo Sosto Ekonomikos sekretoriato prefektas, Sidnio arkivyskupas emeritas 

Kardinolas Pell pareiškė teismui esąs nekaltas

Kardinolas Pell bus teisiamas seksualinio išnaudojimo bylose Australijoje. Vatikanas patvirtino popiežiaus leidimo kardinolui atsitraukti nuo einamų pareigų galiojimą.

Saulius Augustinas Kubilius – Vatikanas

Kardinolas George Pell formaliai pareiškė Australijos teismui esąs nekaltas visų jam metamų kaltinimų atžvilgiu, praneša Sidnio katalikų arkivyskupijos portalas antradienį, gegužės 1 dieną. Kardinolo pareiškimas paskelbtas po to, kai Melburno teismo teisėja įsakė kardinolui atsakyti prieš teismą seksualinio išnaudojimo bylose, apimančiose iš viso dešimt kaltinimų iš skirtingų laikotarpių ir liečiančių daugiau asmenų.

Kardinolas George Pell, vienas iš vyriausių Australijos Katalikų Bažnyčios hierarchų, buvęs Melburno, o vėliau ir Sidnio arkivyskupas metropolitas, nuo 2013 metų yra vienas iš artimiausių popiežiaus Pranciškaus bendradarbių, priklauso Kurijos reformą vykdančiai Kardinolų Tarybai ir nuo 2014 metų yra Šventojo Sosto Ekonomikos sekretoriato prefektas.

Australijos teismui prieš metus paskelbus, jog tirs ar yra pagrindo teisti kardinolą Pellą, jis nedelsiant pranešė, jog sugrįš į Australiją ir dalyvaus teismo posėdžiuose, tuo metu Šventasis Sostas pranešė, jog popiežius Pranciškus leido savo bendradarbiui atsitraukti nuo Vatikane einamų pareigų, kad galėtų sugrįžti į Australiją ir atremti jam pateiktus kaltinimus.

Šventasis Sostas, kaip skelbia antradienį, gegužės 1 dieną, Spaudos salės direktoriaus Grego Burke’o paskelbtas komunikatas, „atsižvelgė į Australijos teismo sprendimą dėl kardinolo George’o Pello. Praėjusiais metais Šventasis Tėvas jam leido atsitraukti nuo pareigų, kad galėtų apsiginti nuo jam metamų kaltinimų. Šis popiežiaus sprendimas tebegalioja“, sakoma antradienį Vatikane paskelbtame komunikate.

Taip pat kardinolas George Pell pasisakė dėl sprendimo, kurį paskelbė Melburno teismo teisėja Belinda Wallington.

Kardinolas patikino, jog „visą laiką pilnutinai bendradarbiavo su kaltinimus tiriančia Viktorijos valstijos policija“, „pastoviai kartojo esąs nekaltas“ ir „savo noru sugrįžo į Australiją atremti kaltinimų“.

Kardinolas George Pell „ginsis nuo jam metamų ir teismo patvirtintų likusių kaltinimų“.

Kardinolas be to išsakė padėką „visiems, kurie Australijoje ir užjūriuose jį parėmė šiuo sunkiu laikotarpiu, yra dėkingas už paramą ir maldas.“

Pasak Sidnio katalikų arkivyskupijos portalo, Melburno teismas antradienį pranešė, jog kardinolui Pellui keliamos iš viso dvi bylos, kurios truks po maždaug penkias savaites. Teismo sprendimui tirti kaltinimus dviejuose atskirose bylose pritarė tiek prokuratūra, tiek kardinolą Pellą ginantys advokatai. Gegužės 16 turėtų paaiškėti teismo posėdžių pradžios datos.
 

2018 gegužės 02, 12:23