Vatican News
Pabėgėliai Pabėgėliai  (ANSA)

Norvegijos liuteronai ragina vyriausybę atverti duris pabėgėliams

Norvegijos Liuteronų Bažnyčia paskelbė ryžtingą kreipimąsi, adresuotą šalies premjerei Ernai Solberg, kad vyriausybė drąsiai parodytų konkretų pasiryžimą priimti pabėgėlius šioje Skandinavijos šalyje.

Praėjusią savaitę Generalinis Norvegijos Bažnyčios Sinodas paskelbė viešą kreipimąsi premjerei, kad užtikrintų orią politiką pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų atžvilgiu.Bažnyčia pakvietė visą tautą, įskaitant visas liuteronų bažnyčias, parodyti drąsą ir dalyvauti platesniame visuomeniniame diskurse.

„Į pasaulyje egzistuojančias kančias atsakymas neturi būti nusitolinimas nuo kančios ir sienų statymas. Bažnyčia negali to priimti“, - rašoma pareiškime. „Priimkime svetimšalį. Jėzus buvo pabėgėlis. Jis yra svetimšalis, išalkęs, ištroškęs ir priverstas bėgti. Mūsų laikais. Mūsų pasaulyje“.

Šis pareiškimas tai atliepas į dokumentą skirtą pabėgėlių temai, pavadintą „Priimti svetimšalį“, kurį paskelbė JT pabėgėliais besirūpinanti agentūra kartu su Pasaulio Liuteronų Federacija ir kitomis religinėmis organizacijomis  2013 m. Šis dokumentas remiasi esminiais priėmimo principais ir vertybėmis, giliai įsišaknijusiomis visose pagrindinėse religijose, juo raginama naudotis visame pasaulyje palaikant pabėgėlius.

Norvegijos Bažnyčios pareiškime premjerei rašoma, kad daugelis bažnyčių Europoje, puoselėdamos artimo meilę, sukūrė specialias saugias erdves pabėgėliams ir migrantams. Šie susitikimai praturtina tikėjimą ir gyvenimus. Liuteronai ragina bažnyčias būti vilties balsais ir rankomis, būti drąsiais ir aktyviai veikti vietinėse bendruomenėse bei visuomenėje. Deklaracijos pabaigoje pabrėžiama, kad Bažnyčia tai vilties judėjimas,  Bažnyčia turi protestuoti prieš neteisingumą. (Riforma.it)

2018 balandžio 25, 19:46