Paieška

Kardinolas V. Fernandezas Kardinolas V. Fernandezas  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Tikėjimo mokymo dikasterija apie regėjimus Brešos vyskupijoje

„Interpretuodami tai, kas pasakyta, galime teigti, kad dvasiniame pasiūlyme, kylančiame iš Pierinos Gilli perteiktos patirties, susijusios su Marija – Mistine Rože, nėra Bažnyčios doktrinai prieštaraujančių teologinių ar moralinių elementų“, – rašoma Tikėjimo Mokymo dikasterijos laiške Brešos vyskupui Pierantonio Tremolada. Šioje vyskupijoje yra Montichiari Dievo Motinos šventovė, susijusi su XX viduryje ir jo antroje pusėje vykusiais regėjimais.

Tikėjimo mokymo dikasterijos laiške, kuris pasirašytas prefekto kardinolo Viktoro Manuelio Fernandezo ir skelbiamas su popiežiaus pritarimu, pažymima, jog atsakymas parengtas pagal naująsias, 2024 metų gegužės mėnesį patvirtintas Normas apie įžvalgos procedūrą dėl tariamų antgamtinių reiškinių.

Šios normos numato, kad pagrindinis įžvalgos apie aptariamus reiškinius tikslas nebėra nustatyti jų galimą antgamtiškumą, bet pateikti doktrininį-pastoracinį jų vaisių vertinimą.

„Siunčiu jums dikasterijos doktrininį sprendimą dėl Pierinos Gilli skleistų žinių, kad padėtų dvasinei įžvalgai, kurią jau seniai vykdote ir kuri dabar pagaliau gali būti užbaigta. Šiuo atžvilgiu pirmiausia norėčiau jus informuoti, kad Tikėjimo mokymo dikasterija nerado Pierinos Gilli išplatintuose pranešimuose jokių elementų, kurie tiesiogiai prieštarautų Katalikų Bažnyčios mokymui apie tikėjimą ir moralę. Su šia dvasine patirtimi susijusiuose faktuose taip pat negalima aptikti neigiamų moralinių aspektų ar kitų kritiškų aspektų. Atvirkščiai, galima rasti įvairių teigiamų aspektų, išsiskiriančių jos perduotų žinių visumoje, ir kitų, kuriuos verta paaiškinti, kad būtų išvengta nesusipratimų“, – rašo kardinolas V. Fernandezas Brešos vyskupui, kuris 2019 metais Montichiari Dievo Motinos šventovę paskelbė savo vyskupijos oficialia šventove. Šis kelias buvo pradėtas 2001 metais, dešimt metų po regėtojos mirties, o Šventojo Sosto įvertinimo galimi tolimesni žingsniai.

Tikėjimo mokymo dikasterijos dokumente cituojami, remiantis Pierinos Gilli dienoraščiais, „pozityvūs aspektai“, kurie stiprina tikėjimą į Viešpatį ir primenama šv. Jono Pauliaus II pastaba, jog autentiški Marijos apsireiškimai visada yra kristologiški – iškelia Kristų į centrą, niekada nėra kliūtis ar prieštaravimas tikėjimui į Kristų.

„Todėl svarbu pabrėžti, kad su meile ir susižavėjimu aukštindama Marijos grožį, Pierina aiškiai pripažįsta, jog viskas, ką Marija daro mumyse, visada nukreipia mus į Jėzų Kristų“, – pažymima dokumente.  

Tačiau, priduriame jame, yra kelios regėtojos žinios, kuriose, pripažįstant regėtojos intenciją pabrėžti Marijos kilnumą ir prisirišimą prie jos, naudojami keli vengtini, nes netikslūs ir suklaidinti galintys terminai, kaip kad „Marija – Tarpininkė“. Tai senų laikų terminas, pasiskolintas Pierinos, antra vertus, ne visada regėjimai aiškiai atskirti nuo žmogiškų elementų, dėl to ir reikia, kad juos įvertintų Bažnyčia. Šiuo konkrečiu atveju pabrėžtina, kad vienintelis Tarpininkas, tad ir Atpirkėjas, gali būti pats Viešpats, kaip moko Šventasis Raštas ir turtingas Bažnyčios Mokymas. (RK / Vatican News)  

  

2024 liepos 08, 15:54