Paieška

CCEE vadovai Vatikano radijuje. Kairėje – arkivysk. G. Grušas CCEE vadovai Vatikano radijuje. Kairėje – arkivysk. G. Grušas 

Europos Bažnyčių lyderių pareiškimas dėl Palestinos ir Izraelio

Katalikų vyskupų konferencijų primininkus vienijančios Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) ir kitų konfesijų lyderius buriančios Europos Bažnyčių konferencijos (CEC) jungtinis komitetas lapkričio 7 d. paskelbė pareiškimą dėl padėties Artimuosiuose Rytuose.

Spalio 7 d. Izraeliui smogusių „Hamas“ teroristų smurtas ir žiaurumas pribloškė ir išgąsdino pasaulį. Mes, Europos krikščionių Bažnyčių vadovai, reiškiame gilią užuojautą žuvusiems, sužeistiesiems, netekusiems artimųjų ir kreipiame savo mintis į įkaitus ir jų šeimas, rašoma pareiškime. Europos Bažnyčių lyderiai reiškia solidarumą su tais Izraelio ir Palestinos gyventojais, kurie siekia taikos, ir pakartoja įsitikinimą, kad smurtas negali būti laikomas leistinu savo teisių gynimo būdu. Gyvybės naikinimas neskatina nei laisvės, nei tiesos, nei teisingumo.

Europos Bažnyčių lyderiai ragina vietinius politinius lyderius imtis atsakomybės ir užtikrinti paliaubas visuose frontuose, patraukti teroristus baudžiamojon atsakomybėn, apsaugoti visų civilių – žydų, krikščionių ir musulmonų – gyvybes ir atverti humanitarinius koridorius, kad būtų sudarytos sąlygos užtikrinti žmonių gydymą ir evakuaciją.

CCEE ir CEC taip pat ragina visą tarptautinę bendruomenę susitelkti ir laikytis tarptautinės teisės, ypač JTO rezoliucijų, siekiant pradėti rimtas derybas, kad būtų sukurta ilgalaikė taika, grindžiama tiesa ir teisingumu. Visi Europos Bažnyčių tikintieji prašomi melstis už kenčiančiuosius, šauktis Dievo gailestingumo visiems, atsimenant, kad visi žmonės yra vienos žmonijos šeimos nariai.

2023 lapkričio 08, 13:47