Paieška

Kard. P. Parolinas Andoroje Kard. P. Parolinas Andoroje  

Švč. M. Marija prieš 150 metų buvo paskelbta Andoros globėja

Rugsėjo 8 d. Bažnyčia minėjo Švč. M. Marijos gimimo šventę. Lietuvoje – tai svarbiausia Šiluvoje vystančių atlaidų diena. Šią šventę iškilmingai švenčia ir Andoros gyventojai – nes tai viena jų nacionalinių švenčių. Andoros Meričelio šventovėje gerbiama Dievo Motina prieš 150 metų buvo paskelbta šios mažos valstybės dangiškąja globėja.

Minint sukaktį Mišias Meričelio šventovėje penktadienį aukojo popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. „Marija iš Nazareto iš tiesų yra didžiulė dovana, kurią Dievas suteikė ne tik Izraelio tautai, kurios duktė ji yra, bet ir visoms viso pasaulio tautoms bei žmonijos istorijai“, – kalbėjo kardinolas Mišių homilijoje. Jis pabrėžė, kad Bažnyčia mini Marijos gimimą, kaip svarbų momentą, susijusį su jai Dievo numatytu pašaukimu tapti Jėzaus Kristaus, žmogumi tapusio Dievo Sūnaus, žmonių giminės Gelbėtojo, motina.  Visas Marijos gyvenimas ir pašaukimas yra neatskiriamai susiję su Kristaus gyvenimu ir misija. Dievas savo amžinajame išganymo plane norėjo, kad jo Sūnus taptų vienu iš mūsų per Mergelės Marijos, mūsų sesers, motinišką tarnystę. Kardinolas meldė, kad jos, Išganytojo motinos ir mokinės širdis, skatintų mus kartu su ja ir kaip ji eiti taikos keliais, dalyvauti planuose, kuriuos Dievas nori įgyvendinti visos žmonijos labui. (jm / Vatican News)

2023 rugsėjo 11, 10:33