Nikaragvos režimas uždraudė jėzuitų veiklą

Nikaragvos režimas uždraudė jėzuitų veiklą šalyje ir nurodė konfiskuoti visą jų nuosavybę. Jėzaus Draugijos Centrinės Amerikos provincija, kuriai priklauso Nikaragvos jėzuitai, paskelbė griežtą protestą.

Nikaragvos vyriausybė rugpjūčio 23 d. paskelbtu dekretu atėmė iš Jėzaus Draugijos juridinio asmens statusą ir nurodė generalinei prokuratūrai perimti visą jėzuitų turtą.

Jėzuitų paskelbtame pareiškime sakoma, kad šis sprendimas buvo priimtas pažeidžiant teisingumą ir administracines procedūras. Kaip ir daugumoje iš daugiau nei trijų tūkstančių panašių nuo 2018 m. režimo įvykdytų juridinio asmens statuso panaikinimo atvejų, pastarasis sprendimas buvo priimtas nesuteikiant jėzuitams galimybės teisėtai apsiginti ir nesant nešališkos teisminės instancijos, kuri galėtų įvertinti ir sustabdyti šiuos visiškai nepagrįstus ir savavališkus piktnaudžiavimus valdžia.

Prieš pastarąjį sprendimas, režimas jau buvo atėmęs vieną Jėzaus Draugijos Nikaragvoje objektų – Managvos jėzuitų namus. Tą kartą valdžios pareigūnai užėmė namus ir iškeldino gyventojus nesuteikdami jiems pakankamai laiko susirinkti ir išsivežti savo asmeninius daiktus.

Jėzaus Draugijos Centrinės Amerikos provincija smerkia agresiją prieš Nikaragvos jėzuitus, įvykdytą sistemingų represijų kontekste, kurį Jungtinių Tautų Organizacijos sudaryta ekspertų grupė žmogaus teisių padėčiai Nikaragvoje tirti įvertino kaip nusikaltimus žmoniškumui. Agresija prieš jėzuitus patvirtina, kad Nikaragvoje siekiama visiškai įtvirtinti totalitarinį režimą.

Jėzaus Draugijos Centrinės Amerikos provincija savo paskelbtame pareiškime reikalauja nutraukti represijas, gerbti žmogaus teises ir teisinės valstybės principus, gerbti jėzuitų ir visų asmenų, kurie jėzuitams talkina ir su kuriais jėzuitai bendradarbiauja, laisvę ir neliečiamybę.

Jėzaus Draugijos Centrinės Amerikos provincija reiškia solidarumą tūkstančiams žmonių, nukentėjusių nuo Nikaragvos režimo ir laukiančių teisingumo ir žalos, kurią padarė dabartinė Nikaragvos vyriausybė, atlyginimo. Jėzuitai dėkoja už daugybę pripažinimo, paramos ir solidarumo pareiškimų, kurių jie sulaukė pastarosiomis dienomis. (jm / Vatican News)

2023 rugpjūčio 24, 13:29