Paieška

S. Ševčukas S. Ševčukas  (UGCC Department of Information)

S. Švečukas aplankė Lenkijoje gyvenančius ukrainiečius

Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios vadovas paragino užsienyje gyvenančius ukrainiečius saugoti ir ateities kartoms perduoti pirmojo Bažnyčios susirinkimo tėvų perduotą tikėjimą. Susivienykime, kad laimėtume, kad užtikrintume tikėjimo perdavimą jaunosioms kartoms, ragino didysis Kijevo ir Haličo arkivyskupas lankydamasis Liubline, informuoja Ukrainos graikų apeigų Bažnyčios svetainė ugcc.ua

Anot Sviatoslavo Ševčuko, Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios vyriausiojo ganytojo, ukrainiečių vienybė yra jų liudijimo patikimumo sąlyga. Jei kiekvienas ukrainietis liudytų savaip apie karą Ukrainoje, pasaulis mumis netikėtų, pažymėjo didysis arkivyskupas sekmadienio liturgijoje Liublino Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje. Sekmadienį graikų apeigų katalikai minėjo pirmojo visuotinio Bažnyčios susirinkimo tėvus. Jis patikino, kad visai ukrainiečių diasporai reikia vienybės Šventojoje Dvasioje, kad būtų išlaikytas grynas Ukrainos tikėjimo protėvių nuo kunigaikščio šv. Vladimiro laikų perduotas tikėjimas. Jis prisiminė Jėzaus apaštalų vienybę. Jei kiekvienas iš jų būtų mokęs pagal save, pasaulis niekad nebūtų įtikėjęs jų skelbiama Evangelija.

Pirmasis Nikėjos susirinkimas buvo Kristaus Bažnyčios vienybės triumfas, nes subūrė 318 vyskupų iš viso pasaulio – iš Aleksandrijos, Egipto, Artimųjų Rytų, Antiochijos, Romos, Galijos ir Ispanijos. Visi mes esame pirmojo Nikėjos susirinkimo malonės paveldėtojai, nes visi mes per kiekvienas Mišias išpažįstame jų perduotą Apaštalų išpažinimą.

Ukrainos graikų apeigų Bažnyčios primas patikino, kad Bažnyčia yra susirinkimas, žmonių asociacija, ypač tų, kurie dėl dabartinių gyvenimo aplinkybių buvo išbarstyti po visus pasaulio kraštus. „Dabar, leiskite man dešiniąja ranka iš Liublino ir kairiąja ranka iš Vroclavo apkabinti visą plačiąją ukrainiečių bendruomenę Lenkijoje, visus sukviesti, suburti ir visiems pasakyti: Susivienykime! Nesvarbu, kaip toli nuo Tėvynės mus nublokš gyvenimas, sukurkime vieną vieningą Kristaus Bažnyčios bendruomenę, sakė S. Ševčukas.

Jis tęsė: „Sukurkite mūsų Bažnyčios ir mūsų tautos bendruomenę čia, kur šiandien gyvenate, tačiau visuomet atminkite tėvoniją ir melskitės už ją“.

Lankydamasis Liubline, Didysis arkivyskupas S. Ševčukas aplankė pal. Omeliano Kovčo, Maidaneko kankinio, paminklą ir prie jo meldėsi už visus šiuo metu Rusijoje kalinamus ukrainiečius. (SAK / Vatican News)

2023 gegužės 29, 15:25