Paieška

Popiežius su CCEE vadovais 2021 m. Popiežius su CCEE vadovais 2021 m. 

Europos vyskupai pasveikino popiežių Pranciškų

Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo dešimtųjų metinių proga jį pasveikino Europos vyskupai, išreikšdami meilę, artumą ir dėkingumą už jo, kaip apaštalo Petro įpėdinio, tarnystę Bažnyčiai ir žmonijai. Sveikinimo laišką pasirašė Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ir vicepirmininkai Belgrado arkivyskupas Ladislavas Nemetas bei Liuksemburgo arkivyskupas kard. Jeanas-Claude’as Hollerichas.

Sveikinimo laiške popiežiui dėkojama už jo „Europos magisteriumą“, primenami jo vizitai Europos Parlamente ir Europos Taryboje bei susitikimai su Europos valstybių ir vyriausybių vadovais. Primenami Pranciškaus žodžiai, pasakyti per  Romos sutarties 60-ųjų metininių minėjimą 2017 m.: „Europa – tai gyvenimo būdas, žmogaus samprata, grindžiama jo transcendentiniu ir neatimamu orumu, kažkas daugiau nei vien teisių, kurias reikia ginti, ar pretenzijų, kurias reikia kelti, visuma“.

Europos vyskupai dėkoja popiežiui už drąsinimą kurti tokią Europos ateitį, kad ji visiems būtų svetingi namai, iš naujo atrasti krikščioniškąsias vertybes, kurios yra europinės tapatybės pagrindas. Vyskupai taip pat dėkoja popiežiui, kad per pastaruosius metus nuo invazijos į Ukrainą pradžios jis nepaliauja raginti nutraukti karą ir meldžiasi už šio konflikto aukas. „Kartu su savo bažnytinėmis bendruomenėmis norime prisijungti prie Jūsų balso ir atnaujinti savo kreipimąsi į valstybių vadovus, kad jie kuo greičiau užtikrintų teisingą taiką Ukrainos žmonėms“, – rašo Europos vyskupai ir dar kartą patvirtina savo bendrystę su Pranciškumi, patikina, kad už  jį meldžiasi, ir jį prašo tėviško palaiminimo.

„Tegul Švenčiausioji Mergelė Marija, Europos Motina, ir mūsų žemyno šventieji globėjai padeda Jums vykdyti Petro tarnystę.“ (jm / Vatican News)

2023 kovo 13, 12:58