Paieška

Šv. Onos bažnyčia Malaizijoje gavo mažosios bazilikos titulą Šv. Onos bažnyčia Malaizijoje gavo mažosios bazilikos titulą 

Malaizijos šventovė paskelbta mažąja bazilika

Dalyvaujant svečiams iš Singapūro, Brunėjaus, Tailando, Pakistano ir Naujosios Zelandijos, krašto budistų, krikščionių, induistų, sikhų ir daoistų tarybos delegacijai, valdžios atstovams, ikoniška šv. Onos bažnyčia Malaizijoje, Penango srityje, Bukit Mertajam vietovėje, iškilmingai paskelbta mažąją bazilika, pirmąja šiame krašte.

Iškilmingose apeigose sausio 9-ąją dalyvavo apie 2000 dalyvių, joms vadovavo iš Singapūro atvykęs kardinolas Williamas Seng Chye Gohas, dalyvavo apaštalinis nuncijus Malaizijoje arkivyskupas Wojciechas Zaluski, Malaizijos vyskupai. Šv. Onos bažnyčia –  didelis piligriminis centras, į kurį prieš pandemiją, liepos pabaigoje, minint šv. Onos šventę, atvykdavo iki pustrečio šimto tūkstančio piligrimų.

Kun. Michaelas Cheahas, daug metų tarnavęs Šv. Onos šventovės klebonu, iškilmingai perskaitė deklaraciją anglų ir lotynų kalbomis apie mažosios bazilikos statuso šiai bažnyčiai suteikimą. Kaip pažymima Malaizijos katalikų kanalų pranešimuose, jis pats prie to labai prisidėjo, mat rūpinosi naujos ir didelės bažnyčios statybomis, užbaigtomis 2002 metais. Pakankamas didesnėms ir iškilmingoms apeigoms, iš visos vyskupijos ar visos valstybės atvykstančių maldininkų bei piligrimų priėmimui tinkamas bažnyčios dydis yra viena iš jos paskelbimo mažąją bazilika sąlygų. Kita sąlyga – tam tikras šventovės žinomumas tarp tikinčiųjų vyskupijoje ar didesniame regione, gausus lankomumas, istorinė ir meninė vertė. Bažnyčios paskelbimas mažąja bazilika apima ir tam tikras pareigas – reguliarių Mišių aukojimo ir išpažinčių klausymo, gero liturginio apeigų lygio užtikrinimą. 

Greta naujosios bažnyčios, kuri išsiskiria stilizuotu vietinio Minangkabau architektūrinio stiliaus – išlenktų laivelių formą turinčiu stogu, stovi ir senesnė bažnyčia, statyta 19 amžiaus pabaigoje Paryžiaus užsienio misijų misionieriaus. Krikščionių bendruomenė vietovėje įsikūrė XIX amžiaus pirmoje pusėje, su kinų ir indų darbininkais migrantais. Žinoma, kad iš pradžių stovėjo nedidelė medinė koplyčia, bet išaugus bendruomenės poreikiams prireikė mūrinės, prie kurios nuolatos rezidavo ir dvasininkai, iš pradžių misionieriai, o šiandien jau iš malaiziečių tarpo.

Iškilmės metu buvo pristatyti keli simboliai, kurie liudija, jog bažnyčia yra mažoji bazilika – svarbus liturginis ir dvasinis centras, tačiau ne izoliuotas ir savitikslis. Mažosios bazilikos statusas yra suteikiamas popiežiaus potvarkiu ir žymi šios bažnyčios sąsają su Romos bažnyčia ir Apaštalų Sostu.

Tarp fizinių simbolių yra (lotynų kalba) conopaeum ir tintinnabulumConopaeum yra tarsi didelis skėtis, kadaise naudotas popiežių liturginėse apeigose. Jo pirminis tikslas buvo praktinis – apsauga nuo kaitrios saulės spindulių, o šiandien jis simbolizuoja Bažnyčios ir popiežiaus globą bei autoritetą. Skėčio audeklas yra iš tradicinio popiežiškojo spalvų – geltonos ir raudonos – derinio. Paprastai mažojoje bazilikoje pastatytas conopaeum laikomas pusiau išskleistas, tarsi ženklas, kad bazilika laukia, kada ją aplankys popiežius. Kitas simbolis yra tintinnabulum – procesijose naudojamas varpelis, dažnai įtaisomas puošniame rėme, kuris nešant yra aukštai iškeliamas.

Šv. Onos mažoji bazilika Bukit Mertajam vietovėje taip pat pasipuošė nauju herbu, kurio viršutinėje dalyje pavaizduotas minėtas popiežiškasis skėtis, o apatinėje – iš keturių lelijos žiedų sudarytas Kristaus kryžiaus simbolis. Lelija yra vienas iš šv. Onos simbolių, taip pat tyrumo simbolis. Keturi žiedai – keturios Evangelijos. Kiekvienas žiedas yra trilapis – tai užuomina apie Trejybę. Tarp lelijų žiedų – žali lapeliai: gyvybės simboliai, primenantys pagarbą kūrinijai. Apatinė dalis papildyta dviejų raktų, auksinio ir sidabrinio, simboliais, žyminčiais galią surišti ir atrišti, pagal Jėzaus žodžius Petrui: „Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“ (Mt 16, 19). Tarp viršutinės ir apatinės dalies įsiterpia užtarimo maldos prašymas lotynų kalba – Sancta Anna, ora pro nobis (Šv. Ona, melski už mus”) – ir atversta Šventojo Rašto – Dievo žodžio knyga su alfa ir omega, Dievo amžinybės simboliais.

Pirmoji Malaizijos mažoji bazilika taip pat išsiskiria kitu titulu, kuriuo oficialiai prisistato į ją įžengusiam, taip pat savo komunikacijos kanaluose – kaip Harmonijos šventovė. Malaizijos krikščionys yra apie 9 procentus sudaranti mažuma. Musulmonai sudaro apie 60 procentų gyventojų, budistai – beveik 20 procentų. Islamo, induizmo, budizmo, konfucionizmo minčiai ir dvasinėms tradicijoms harmonijos sąvoka yra labai svarbi. Pasak Penango vyskupijos, kurios teritorijon patenka šv. Onos mažoji bazilika, vyskupo Francio Sebastiano, bažnyčiai panorėta suteikti Harmonijos šventovės titulą dėl įvairių priežasčių. Šis titulas simbolizuoja ne vien krikščionio santykį su Dievu, bet ir krikščionių bendruomenės gyvenimą tarp kitų Malaizijos bendruomenių. Jis simbolizuoja kvietimą ir kitų religijų išpažinėjams aplankyti šventovę, susikaupti, gauti dvasinę paguodą, pasijusti vienos žmonių šeimos nariu.

Galima pridurti, kad popiežiaus dekretas dėl mažosios bazilikos titulo suteikimo Šv. Onos bažnyčiai datuotas 2019 metais, tačiau iškilmę teko atidėti dėl pandemijos. (RK / Vatican News)

2023 sausio 20, 12:40