Paieška

Izabelė Kristina Mrad Campos (1962–1982) Izabelė Kristina Mrad Campos (1962–1982) 

Beatifikacija Brazilijoje: turi liautis seksualiniai nusikaltimai prieš moteris!

Izabelė Kristina Mrad Campos, pamaldi dvidešimtmetė, pasipriešino prievartautojui ir todėl buvo nužudyta. Bažnyčios pripažinta nekaltumo mergele ir kankine, Izabelė gruodžio 10 d. paskelbta palaimintąja.

Beatifikacijos iškilmėms Izabelės gimtinėje – Barbasene, Brazilijos pietryčiuose, kur ji gimė 1962 m., vadovavo popiežiaus įgaliotas delegatas. Jis Mišių homilijoje sakė, kad, kai Izabelė 1982 m. rugsėjo 1 d., buvo seksualinio smurtautojo žiauriai subadyta peiliu ir nužudyta, ji pasielgė drąsiai, pagal Jėzaus paliepimą „Nebijokite!“ (Mt 28,31). Jauna moteris nebijojo to, kuris galėjo nužudyti jos kūną, be ne sielą. Izabelė yra nuoseklaus krikščioniškojo tikėjimo ir gyvenimo pavyzdys, ypač jaunimui, pažymėjo popiežiaus delegatas kardinolas Raymundo Damasceno Assis, Aparesidos arkivyskupas emeritas. Anot jo, „jei mes pasisakome už Jėzų, jis pasisako už mus Tėvo akivaizdoje. Todėl mums nėra ko bijoti!“.

Kardinolas paminėjo dvasines vertybes ir krikščioniškas dorybes, kuriomis Izabelė grindė savo gyvenimą: jauna moteris, medicinos studentė, vadovavosi šv. Vincento Pauliečio draugijos vargšų globos ir meilės charizma, šeimoje išmoko tyrumo ir skaistumo dorybių. Būtent šios dorybės padėjo Izabelei nepasiduoti prievartautojo neapykantai ir žiaurumui. Ji liko ištikima nekaltumui ir meilei.

Anot pamokslininko, Izabelės kankinystė taip pat skatina šauktis Dievo malonės, kad būtų gerbiamas moters orumas – liautųsi moterų išnaudojimas, seksualiniai nusikaltimai ir žudynės. Palaimintosios Izabelės kankinystė reikalauja, kad į moteris daugiau nebebūtų žiūrima kaip į malonumo objektą, moterys nebebūtų išnaudojamos ir su jomis šitaip daugiau nebūtų elgiamasi, sakė per beatifikacijos apeigas kardinolas Raymundo Damasceno Assis. (SAK / Vatican News)

2022 gruodžio 10, 15:01