Paieška

Ukraina Ukraina 

Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas: kasdien melskimės už tuos, kurie kenčia

„Lankydami ligonius visuomet pradėkime susitikimą malda. Tegul niekada netrūksta maldos už tuos, kurie kenčia“, – kalbėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas penktadienį, lapkričio 18 d., 268-ąją karo dieną, paskelbtame savo kasdieniame kreipimesi.

Arkivyskupas susirūpinęs kalbėjo apie naują pabėgėlių šalies viduje bangą, kurią sukėlė pastarojo meto bombardavimai, padarę daug žalos elektros ir šildymo infrastruktūrai. „Esame liudininkai naujos šalies viduje perkeltųjų asmenų bangos. Šią bangą sukėlė temperatūros kritimas ir elektros energijos bei šildymo apribojimas žmonių namuose. Oficialiais duomenimis, šiandien Ukrainoje užregistruota 6,5 mln. šalies viduje perkeltųjų asmenų.“

Toliau, kaip ir ankstesnėmis dienomis, arkivyskupas S. Ševčukas kalbėjo apie karo sužeistų žmonių kūno ir dvasios žaizdų gydymą. Šį kartą jis atkreipė dėmesį į maldos galią. „Vaistas, kurį Viešpats Dievas davė mums, tikintiesiems, yra maldos galia. Malda mus gydo. Malda mus perkeičia. Žinome, kad malda pakylėja žmogaus širdį, ją atveria Dievui. Žinome, kad Šventoji Dvasia, išlieta mūsų širdyse, kviečia mus į bendrystę su dangiškuoju Tėvu bei mūsų Gelbėtoju Kristumi. Šventoji Dvasia mus moko, kaip ir už ką turime melstis, – kalbėjo arkivyskupas. – Kiekvieną kartą, kai atveriame savo žaizdas Dievui, jis mums siunčia išgydymo malonę. Todėl malda yra labai svarbi, kad ištvertume iki šio karo pabaigos.“

„Nenustokime maldauti Visagalį, kad siųstų ant mūsų savo šiltą malonės lietų. Melskimės, kad Dievas palaimintų Ukrainą savo teisinga dangiška taika.“ (jm / Vatican News)

2022 lapkričio 18, 13:47