Paieška

Žmonės Kyjivo metro stotyje Žmonės Kyjivo metro stotyje 

V. Kulbokas: Bažnyčios tampa civilinės saugos dalimi

Po visų šių mėnesių karo buvo žinoma, kad bet kurią akimirką, bet kurią dieną gali būti naujų atakų, ne tik Kyjive, bet ir kitose vietose, pažymėjo apaštalinis nuncijus Ukrainoje arkivysk. Visvaldas Kulbokas Rusijai dešimtimis raketų atakavus civilius objektus ir infrastruktūrą krašto sostinėje ir kituose miestuose. Pasak jo, civilinės saugos dalimi tampa ir bažnyčių rūsiai.

Atakos, pasakojo arkivyskupas V. Kulbokas, sutrikdė telefoninį ryšį, kai kurie darbuotojai negalėjo pasiekti apaštalinės nunciatūros būstinės Kyjive, visas miestas buvo suparalyžiuotas, nes pavojaus metu draudžiama prekyba, veikla grupėmis, techninės paslaugos. Spalio mėnesį raginama patikėti save M. Marijos užtarimui, tačiau šia prasme Ukrainoje visą laiką yra spalis: dvasinė patirtis, kuri verčia atsiversti ir vienytis su Dievu.   

„Kaip man pasakojo žuvusiųjų ar įkaitų motinos bei žmonos, vienos gedi savo mylimųjų, kitos nežino, kur yra jų vaikai ar vyrai, ir žino, kad bet kuri sekundė jų brangiems asmenims gali būti paskutinė. Desperatiškai, bet labai pastoviai meldžiamasi, nes ir Dievo parama yra nuolatinė. Negaliu teigti, kad visi išgyvena šią gilią dvasinę patirtį, tačiau esu girdėjęs daugybę tokių liudijimų. Ir net dabar, kai kalbu, tikiuosi, kad daugelis tikinčiųjų ir netikinčiųjų kartu prašo Dievo taikos“, – sakė apaštalinis nuncijus Kyjive, vėliau pridūręs, jog kalbama apie tikrą ir teisingą taiką, o ne vaizduojamą. Tai pabrėžė ir popiežius Pranciškus – teisingos taikos, kuriančios tikrą pokytį. Visų pirma, pasak arkivyskupo V. Kulboko, širdyse tų, kurie pradėjo karą. Kiekvieną rytą per Mišiose jis kreipiasi su tuo pačiu taikos prašymu į Viešpatį.  

Pasak arkivyskupo V. Kulboko, atakų metu Kyjivo ir kitų miestų bažnyčių požemiai tampa prieglobsčiais. Ir paskutiniosios atakos metu Kyjivo graikų katalikų Prisikėlimo katedroje pamaldose dalyvavę žmonės buvo kunigų nuvesti į rūsį ir ten liko bent penkioms valandoms, nes judėti tokiu metu nepatartina. Prisikėlimo katedra, kaip ir lotynų apeigų katalikų šv. Mikalojaus bažnyčia, turi gerus rūsius, kuriuose galima priimti daug žmonių, ne vien iš Mišių, bet ir iš aplinkinių namų. Bažnyčios tampa civilinės saugos sistemos dalimi, o parapijos – informacijos centrais. Taip pat humanitarinės pagalbos centrais, labai aktyviai veikia vyskupijų ir parapijų Caritas organizacijos, ypač ten, kur žmonės nukentėjo nuo senų ir naujų atakų, kur dažnam reikia nuolatinės pagalbos. Iš Kyjivo išvyksta kolonos ir veža pagalbą šimtus kilometrų: kur nebėra prekybos ir darbo, kur žmonės tegali pasikliauti pagalba iš kitur.

*

Galima pridurti, kad spalio 10 d. Visų Ukrainos Bažnyčių ir religinių organizacijų taryba paskelbė kreipimąsi, kuriame pasmerkė Rusijos teroristines atakas ir to paties prašo visos tarptautinės bendruomenės.

„Kategoriškai smerkiame Rusijos kariuomenės įvykdytus teroristinius išpuolius Ukrainos miestuose, kurių tikslas buvo įbauginti mūsų žmones. Visi dalyvaujantys šiuose žiauriuose išpuoliuose prieš taikius miestus – tiek įsakymus duodantys vadovai, tiek tiesioginiai vykdytojai, taip pat visi, pateisinantys nežmoniško žiaurumo aktus, – privalo žinoti, kad turės atsakyti Visagalio akivaizdoje ir bus nubausti už šiuos nusikaltimus“, – rašoma ukrainiečių ortodoksų, protestantų, katalikų, musulmonų ir žydų bendruomenių vyresniųjų pareiškime, kuriame taip pat išreikšta užuojauta nukentėjusiems nuo atakų, malda už žuvusius ir palaiminimas gynėjams.

„Kreipiamės į tarptautinę bendruomenę, į pasaulio religinius lyderius, ragindami pasmerkti Rusijos vykdomus valstybinio teroro aktus. Teroristinė valstybė turi būti kuo greičiau sustabdyta!“, – raginama Ukrainos religinių lyderių komunikate. (RK / Vatican News)

2022 spalio 11, 10:33