Paieška

Dievo Motinos globos šventė Dievo Motinos globos šventė 

Dievo Motinos globos šventė ir Ukrainos gynėjų diena

Penktadienį, spalio 14 d., 233-ąją karo dieną, Ukrainos graikų apeigų katalikai ir ortodoksai šventė Dievo Motinos globos šventę ir minėjo gynėjų dieną. Šiam dvigubam – bažnytiniam ir valstybiniam – minėjimui buvo skirta ir penktadienį paskelbta Kyjivo ir Haličo didžiojo arkivyskupo Sviatoslavo Ševčuko kasdienė žinia.

Šiandien Ukrainoje švenčiame ypatingą – Švenčiausiosios Mergelės Marijos globos šventę. Tai krikščioniško džiaugsmo šventė, nes Dievo Motina yra Dievo tautos gynėja, sakė arkivyskupas. Šią dieną minėdami ir tėvynės gynėjų dieną ukrainiečiai pagerbia savo karius. Pasak arkivyskupo, šių dviejų švenčių minėjimas kartu atskleidžia Ukrainos kariuomenės paskirtį ir prasmę. Tai gynėjų, o ne agresorių kariuomenė. Tai ne kariuomenė, kuri nori ką nors iš ko nors atimti. Tai kariuomenė, kuri gelbsti gyvybes.

Arkivyskupas prašė šią dieną melstis už sužeistuosius. Dievo Motinos užtarimas tepasiekia visus sužeistus karius. Tegul Mergelė Marija surenka visą jų skausmą ir sudeda prie Dievo sosto. Arkivyskupas prašė malda lydėti karių žmonas, vaikus ir šeimas, ypatinga užtarimo malda apglėbti tuos, kurie šiame žiauriame ir baisiame kare neteko artimųjų. Šią dieną tekyla į dangų malda už žuvusius didvyrius. „Dievo Motina, išskleisk savo apsiaustą virš Ukrainos ir apsaugok mūsų miestus ir kaimus nuo raketų ir bombų! Dievo Motina, tu esi mūsų viltis ir užtarėja“, – meldė arkivyskupas.

* * *

Dievo Motinos globos šventė yra viena svarbiausių Mergelės Marijos švenčių, kurią mini tiek ortodoksų, tiek graikų apeigų katalikų Bažnyčios. Pasak tradicijos, pradžią šiai šventei davęs Marijos apsireiškimas po visą naktį trukusio maldos budėjimo Konstantinopolio miesto bažnyčioje dviem šventiems vyrams – Andriejui ir jo mokiniui Epifanijui, kai Bizantijos imperijos sostinė buvo apgulta priešo kariuomenės. Dievo Motinos globos šventę iš Konstantinopolio perėmė visos bizantiškosios tradicijos Bažnyčios. Šią šventę  brangina ir nuo seno mini graikų apeigų Ukrainos krikščionys. 2014 m., po to, kai Rusija įsiveržė į dalį Rytų Ukrainos ir aneksavo Krymo pusiasalį, Marijos globos šventės diena buvo paskelbta Ukrainos gynėjų diena. (jm / Vatican News)

2022 spalio 14, 15:50