Paieška

Ukraina Ukraina 

S. Ševčukas: įsakymas „Nežudyk“ reikalauja gerbti visus Dievo kūrinius

Šeštadienį, rugsėjo 17 d., 206-ąją karo dieną, Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas savo kasdienėje žinioje kalbėjo apie baisių karo nusikaltimų pėdsakus, aptinkamus iš okupantų neseniai išvaduotose Ukrainos teritorijose.

Visi žino apie žiaurumus Bučos, Borodjankos, Irpinės miestuose netoli Kijevo. Tačiau to, kas dabar matoma Iziume ir kituose Charkivo srities miestuose, mastai gali būti dar didesni. Netoli Iziumo buvo surasta masinė kapavietė, kurioje identifikuoti daugiau kaip 400 nukankintų ir nužudytų žmonių palaikai. Arkivyskupas sakė, kad jį sukrėtė filmuota medžiaga iš Balaklijos, kur kankinimų kameroje ant tamsiai žalios sienos buvo rasta kalinio išraižyta „Tėve mūsų“ malda. „Galima tik įsivaizduoti, kokios buvo kalinių maldos kankinimo vietose Charkivo srityje.“

Toliau šeštadienio žinioje arkivyskupas tęsė prieš kelias dienas pradėtą krikščionių atsakomybės už gamtą apmąstymą. Dievo įsakymas „Nežudyk“ reiškia ne tik pareigą gerbti žmogaus gyvybę, bet galioja ir visų kitų gyvų būtybių ir visos gamtos atžvilgiu. Todėl pagarba aplinkai, kaip gyvybės erdvei, yra pagarba pačiam Dievui, kuris teikia gyvybę.

Su skausmu širdyse šiandien matome, kokį žalingą poveikį aplinkai daro karo veiksmai, sakė arkivyskupas,  paminėdamas priešo barbariškai naikinamus senus miškus Ukrainos pietuose, prie Juodosios jūros; gamtos draustiniuose žudomus retus gyvūnus.

Mes, krikščionys, turime gerbti gyvybę. Turime tam įsipareigoti, turime už tai kovoti. „Dėkojame Viešpačiui Dievui ir mūsų ginkluotosioms pajėgoms, kad esame gyvi ir galime kartu melstis vieni už kitus, padėti vieni kitiems, gelbėti vieni kitus, tarnauti gyvybei“, – sakė arkivyskupas. (jm / Vatican News)

2022 rugsėjo 18, 12:59