Paieška

Mergaitė piešia ant sugriauto namo sienos. Kyjivo sritis. Mergaitė piešia ant sugriauto namo sienos. Kyjivo sritis.  

S. Ševčukas. Tegu tikėjimas įsikūnija socialiniame elgesyje

194-osios karo dienos vaizdo žinioje didysis arkivyskupas S. Ševčukas kalbėjo apie liūdnus karo skaičius, apie tai, kaip krikščionims ne vien pažinti geros ir teisingos valstybės principus, bet ir juos įgyvendinti. Ganytojas ukrainietis taip pat pranešė, kad neatsisako tradicinio ir šventiško graikų katalikų jaunimo sambūrio, pašaukimų festivalio, bet dėl saugumo jis įvyks Lenkijoje.

3500 raketų, 7000 žuvusių civilių ir pusšešto tūkstančio sužeistų, trečdalis gyventojų tapusių pabėgėliais: tai oficialūs skaičiai, kurie tikrovėje, ko gero, dar didesni. Pasak S. Ševčuko, pagal intensyvumą ir mastelį tai vienas iš didžiausių karų nuo II Pasaulinio karo. Tačiau, perspėjo jis, neturime teisės priprasti prie šio karo, priimti jį tarsi įprastą ir normalų dalyką.

„Mes, Ukrainoje, nepavargstame svajoti. Ne vien tikime, bet ir žinome, kad Ukraina laimės. Ir tikime, kad šiame dramatiškame kare galime padaryti gerų ir teisingų išvadų bei pamokų“, – tęsė Ukrainos graikų katalikų apeigų ganytojas. Ankstesnių dienų žiniose, priminė jis, kalbėta apie teisingos valstybės pamatus, žmogaus teises, ekonominio gyvenimo principus Bažnyčios socialinės doktrinos šviesoje. Tačiau kaip visa tai tikintiesiems perkelti į konkretų savo ir visuomenės gyvenimą?

Tam pravers unikalus Graikų Katalikų Bažnyčios dokumentas – „Socialinis tikinčiojo vadovas“, Bažnyčios socialinės doktrinos katekizmas, kuriam šiais metais sukanka 20 metų. Viena iš pamatinių nuostatų yra tokia: „Gyvenu tikėdamas į Jėzų Kristų pagal Bažnyčios mokymą. Padedu visuomenei savo asmeniniu gyvenimu Dievo malonėje. Gerbiu Dievo atvaizdą kiekviename žmoguje. Vengiu prietarų ir magijos“.

Tikėjimas turi būti įkūnytas, turi apšviesti pasirinkimus ir turinį, kurį suteikiame savo veiksmams. Tikėjimas negali likti už uždarų durų. Mūsų socialinio elgesio pagrindas yra pagarba Dievo atvaizdui kiekviename žmoguje. Ir kad iš tiesų galėtume pagarbiai elgtis, turime būti laisvi nuo nuodėmių, būti Dievo malonėje. 

„Šiandien ypač norėčiau kreiptis į mūsų jaunimą, merginas ir vaikinus. Brangūs broliai ir seserys, šiandien visas šio karo svoris gula ant jūsų pečių. Šiandien jauni ukrainiečiai, merginos ir vaikinai, gina savo tėvynę. Šiandien kovojate už Ukrainos teisę būti laisvai ir nepriklausomai. Todėl rūpinimasis ukrainiečių jaunimu yra mūsų Bažnyčios pastoracinės tarnystės centre“, – kalbėjo ganytojas. Pasak jo, vienas iš pagrindinių šio amžiaus tarpsnio uždavinių yra suprasti savo dovanas, savo talentus, atrasti gyvenimo pašaukimą, pasirinkti profesiją. Taip pat rinktis tarp šeimos ar pašvęstojo skaistumo kelių. Norint atpažinti pašaukimą ir išdrįsti jį įgyvendinti, taip pat reikia gerų patarėjų, išmintingų ganytojų. Būtent dėl to Graikų Katalikų Bažnyčia kasmet rugsėjo mėnesį rengdavo festivalį „Vilties vėjas“ jaunimui. Jis įvyks ir šiemet – Krokuvoje rugsėjo 17–18 dienomis.  

„Tegul vilties vėjas išstumia iš Ukrainos visus priešiškus sumanymus. Tegul vilties vėjas suteikia mūsų jaunimui naujo ir laisvo gyvenimo tėvynėje perspektyvą“, – meldė S. Ševčukas. (RK / Vatican News)

2022 rugsėjo 06, 12:44