Paieška

Asociacijos „Ilguciema sievietes“ projektas moterų kalėjime Latvijoje Asociacijos „Ilguciema sievietes“ projektas moterų kalėjime Latvijoje 

„Bonifatiuswerk“ delegacijos vizitas Latvijoje

Vokietijos katalikų organizacija „Bonifatiuswerk“ ypatingą dėmesį skiria katalikų mažumoms šiaurės Europoje – vykdo paramos projektus, kurie apima statybas, transportą, taip pat ir tikėjimo sferą.

Latvijoje rugsėjo 25–30 dienomis lankosi vokiečių katalikų labdaros organizacijos „Bonifatiuswerk“ delegacija. Ją sudaro dvylika katalikų žurnalistų iš Vokietijos. Delegacija aplankė Rygos vyskupą, kuris papasakojo apie latvių nerimą dėl karo Ukrainoje ir apsilankė labdaros asociacijoje, kuri vykdo moterų kalinių integracijos projektą.

Delegacija Rygoje aplankė vyskupą Andrį Kravalį, Rygos generalinį vikarą ir arkivyskupijos augziliarą. Jis svečiams papasakojo apie latvių pastangas padėti Ukrainai ir ukrainiečiams pabėgėliams. Prisiminęs karčias Latvijos žmonių patirtis sovietmečiu, ganytojas patikino, kad nevalia pamiršti, kas ką užpuolė ir kas yra okupantas.

Katalikų Bažnyčia Latvijoje padeda ukrainiečių pabėgėliams. Šiuose veiksmuose dalyvauja Latvijos Caritas. Andris Kravalis patikino, kad Bažnyčia Latvijoje patiria naują situaciją ypač su graikų katalikų Bažnyčios tikinčiaisiais. Į Latviją atvykstantys pabėgėliai kelia graikų katalikų kunigų klausimą.

„Bonifatiuswerk“ Latvijoje remia naują integracijos projektą, padedantį kalinančioms moterims. Delegacijos nariai apsilankė asociacijoje „Ilguciema sievietes“, kurios atstovai savanorystės pagrindais padeda kalinėms rengdami kursus, meno užsiėmimus ir religines programas.

Kalinių integracijos projekto tikslas, anot jo vadovės Daivos Strelecvicos, padėti kalinėms pasirengti gyvenimui po kalėjimo – atpažinti savo talentus, ugdyti kritinį mąstymą ir visuomenės problemų supratimą. Kalinių integravimo projektas vykdomas pagal popiežiaus Pranciškaus ir Katalikų Bažnyčios socialinį mokymą. (SAK / Vatican News)

2022 rugsėjo 28, 10:44