Paieška

Vilniaus arkivyskupijos katedra Vilniaus arkivyskupijos katedra 

Bažnyčia Vilniuje. Kunigas grįžta į aktyvią tarnystę

Vilniaus arkivyskupijos kurija pranešime žiniasklaidai informuoja, kad kun. Aloyzui Volskiui Jungtinėse Amerikos Valstijose mesti įtarimai nepasitvirtino. Kunigas buvo apkaltintas nepilnamečio išnaudojimu Detroito arkivyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupiją pasiekė pranešimas, kad už įtarimų tyrimą atsakinga Šventojo Sosto institucija – Tikėjimo mokymo dikasterija – gavusi Detroito arkivyskupijos atlikto išankstinio tyrimo dėl kun. Aloyzo Volskio medžiagą, patvirtino išvadą, jog įtarimai kunigui nepasitvirtino. Po Mičigano valstijos prokuroro atlikto vertinimo buvo atsisakyta pradėti baudžiamąjį persekiojimą dėl įrodymų trūkumo. Kunigas Aloyzas Volskis grįžta į aktyvią kunigišką tarnystę, pažymima rugsėjo 22 d. išplatintame pranešime. Jame primenama, kad asmenys, turintys pagrįstos informacijos ar patys patyrę seksualinę prievartą Bažnyčioje, būdami nepilnamečiai ar pažeidžiami asmenys, gali kreiptis į vyskupijose paskirtus tyrėjus bei teisėsaugos institucijas.

Lietuvoje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos vyskupų konferencijos Gairės dėl Bažnyčioje tarnaujančių asmenų elgesio su nepilnamečiais ir pažeidžiamais asmenimis. Jos skirtos Katalikų Bažnyčioje tarnaujantiems asmenims, siekia užtikrinti nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų saugumą, nubausti tuos, kurie susitepa padarydami tokius nusikaltimus bei apsaugoti Bažnyčioje tarnaujančius asmenis nuo nepagrįsto diskreditavimo.

Katalikų portalas Bernardinai.lt išsamiame Gairių pristatyme taip pat pateikė sąrašą kontaktų – Lietuvos vyskupijų delegatų, kurie atsakingi už tokio pobūdžio bylas:

Vilniaus arkivyskupija: kun. Francišek Jusiel (tyrimas@vilnensis.lt)

Kauno arkivyskupija: mons. Augustinas Paulauskas (tyrimas@kaunoarkivyskupija.lt)

Telšių vyskupija: kan. Viktoras Ačas (telsiai.komisija@gmail.com)

Šiaulių vyskupija: kun. Rimantas Žaromskis (gralisenator@gmail.com)

Panevėžio vyskupija: kun. Simas Maksvytis (maksvytis.s@gmail.com)

Vilkaviškio vyskupija: kun. Linas Baltrušaitis (vkkurija@gmail.com);

Kaišiadorių vyskupija: kun. Rolandas Bičkauskas (rolasenator@gmail.com)

Lietuvos Vyskupų konferencija posėdyje lapkričio 7–9 d., be kitų klausimų, apsvarstė kandidatus į Nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos tarybą prie LVK. Pranešama, kad patvirtinus visus šios Tarybos narius, bus paskelbta apie jos personalinę sudėtį. Tarybai prie LVK pavesta stebėti, kaip ir kokiais metodais vyskupijose yra įgyvendinamos naujosios Gairės dėl Bažnyčioje tarnaujančių asmenų elgesio su nepilnamečiais ir pažeidžiamais asmenimis. (SAK / Vatican News)

 

 

 

2022 rugsėjo 22, 12:02