Paieška

Atminimo akmuo Editai Stein Atminimo akmuo Editai Stein 

Šv. Edita Stein – tarnauti laisvei ir ieškoti tiesos

Antradienį, rugpjūčio 9-ąją, minimos Europos globėjos šv. Editos Stein – iš Vroclavo kilusios katalikės ir žydės, karmelitės Kryžiaus Teresės Benediktos mirties Aušvico koncentracijos stovykloje 80-osios metinės.

1891 m. Vroclave, tuometinėje Prūsijos karalystėje, gausioje žydų šeimoje gimusi Edita Stein – filosofė, moters orumo ir teisių gynėja, prisilietusi prie karo destrukcijos slaugydama Pirmojo pasaulinio karo karius, taip pat prie krikščioniškojo tikėjimo, ieškodama gyvenimo prasmės. Skaitydama šv. Teresės Avilietės raštus ji ne tik surado tikėjimą, bet atpažino Kryžių kaip gyvenimo Tiesą.

1933 m. įstojusi į karmelitų vienuolyną Edita Stein puikiai suvokė nacistinės ideologijos pavojų savo tautos žmonėms ir sau. 1938 m. prasidėjus žydų persekiojimams ji buvo perkelta į tuo metu saugesnę Olandiją, tačiau 1942 m. naciai suėmė Editą ir jos seserį Rožę. „Eikš! Mudvi einame dėl savo tautos“, – tai paskutinieji žinomi šv. Editos ištarti žodžiai. Seserys buvo išvežtos į Aušvico koncentracijos stovyklą, jos nebuvo įregistruotos darbo lageryje, o tuoj pat pasiųstos į dujų kamerą.

„Karmelitė sesuo šv. Edita Stein – Kryžiaus Teresė Benedikta – mums visiems sako: nepriimkite kaip tiesos nieko, kame nėra meilės. Ir nieko nepriimkite kaip meilės, kame nėra tiesos! Viena be kitos jos tampa destruktyvios“, – 1998 m. pasakė popiežius šv. Jonas Paulius II skelbdamas žydų kilmės karmelitę Katalikų Bažnyčios šventąja. Jis patikino, kad „su neramaus šimtmečio iššūkiais susidūrusios moters patirtis yra pavyzdys mums, kaip tarnauti laisvei ir kaip ieškoti tiesos. Šv. Editos Stein liudijimas tepadeda dar labiau sutvirtinti žydų ir krikščionių tarpusavio supratimo tiltą.“

1999 m. šv. Jonas Paulius II paskelbė šv. Editą Stein ir dar dvi šventąsias Europos globėjomis.  (SAK / Vatican News)

2022 rugpjūčio 08, 13:13