Paieška

Ukraina Ukraina 

S. Ševčukas: „Dieve, suteikei mums teisę į gyvybę. Suteik jėgų ją ginti“

Labai karštai melskimės, nes gali paaiškėti, kad artimiausiomis dienomis mūsų gynėjams bus sunkiausia sustabdyti priešo atakas, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas antradienį, 174-ąją karo dieną, paskelbtoje žinioje.

„Kiekvienas būkime savo vietoje, vykdykime savo pareigas, tačiau taip pat visi melskimės, kad mūsų gynėjai sulaikytų priešo kariuomenės puolimą ir Ukraina išliktų.“

Toliau savo žinioje tęsdamas mąstymą apie pamatus, ant kurių turėtų būti statomas būsimos laisvos Ukrainos gyvenimas, arkivyskupas S. Ševčukas priminė, ką šv. Jonas Paulius II rašė apie žmogaus teises enciklikoje Centesimus annus

Pirmoji ir svarbiausia žmogaus teisė yra teisė į gyvybę. Ši teisė apima ir dar motinos įsčiose esantį negimusį žmogų. Tai ir vaiko teisė augti asmenybės vystymuisi palankiomis sąlygomis bei palankioje moralinėje atmosferoje, būti mylimam. Tai taip pat žmogaus teisė į intelektinį tobulėjimą ir laisvę ieškoti tiesos ir ją pažinti. Tai taip pat teisė į darbą. Tai teisė naudotis žemės gėrybėmis, kad kiekvienas žmogus dirbdamas galėtų išlaikyti save ir savo šeimą. Tai teisė sukurti šeimą, turėti vaikų ir juos auginti. Viena iš pagrindinių žmogaus teisių yra ir teisė į religijos laisvę.

Deja, šiuolaikiniame pasaulyje, be pagrindinių žmogaus teisių, kuriamos ir dirbtinės teisės, kildinamos iš šiuolaikinių ideologijų, sakė arkivyskupas, šioms ideologijoms priskirdamas ir vadinamojo rusų pasaulio ideologiją, kuria vadovaujasi Rusija, užpuolusi Ukrainą. Pasak arkivyskupo, ši ideologija turi aiškių genocido bruožų.

Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas antradienį prašė melstis už tėvus ir motinas, kurie dabartinėmis sunkiomis sąlygomis stengiasi gyventi pavyzdingą santuokinį gyvenimą. Jis taip pat priminė, kad viena svarbiausių šeimos – tėvų ir motinų – teisių, kurios iš jų niekas negali atimti, yra teisė, kuri kartu yra ir pareiga, auklėti savo vaikus.

„Dieve, tu suteikei mums teisę į gyvybę, suteik mums jėgų ginti šią teisę savo laisvoje ir nepriklausomoje valstybėje“, – meldė arkivyskupas. (jm ugcc.ua / Vatican News)

2022 rugpjūčio 17, 14:01