Paieška

Ukraina minėtos Vėliavos diena ir Nepriklausomybės šventė Ukraina minėtos Vėliavos diena ir Nepriklausomybės šventė 

S. Ševčukas. Sveikiname vienas kitą ir dėkojame Dievui už laisvę

Rugpjūčio 23 dieną Ukrainoje buvo minima Vėliavos diena, o rugpjūčio 24-ąją – Nepriklausomybės diena, atitinkamai 181 ir 182 Rusijos pradėto karo dienomis. Pasak didžiojo arkivyskupo S. Ševčuko, mėlynai geltonoje krašto vėliavoje galima įžvelgti gilų krikščionišką simbolizmą, „Tėve mūsų“ maldoje minimą dangiškąją valią ir kasdienę duoną. Trečiadienį ganytojas su kitais, įskaitant prezidentiškąją porą, meldė už kraštą Šv. Sofijos sobore.

181 karo dienos vaizdo žinioje Ukrainos graikų katalikų ganytojas kalbėjo apie tai, kokia brangi ir vertinga tapo Ukrainos vėliava ukrainiečiams, ji įgijo naują ir gilesnę prasmę, skambiai kalba apie taiką ir laisvę.

„Reikėjo pamatyti, kaip mūsų broliai ir seserys, pabuvoję rusų okupacijoje, sveikino mėlyną ir geltoną vėliavą! Ypač išgyvenę kankinimus, pažeminimus, masines egzekucijas baisumus, pamatę Ukrainos vėliavą, laisvės, gyvenimo vilties vėliavą, nesulaikė emocijų“, – sakė didysis arkivyskupas.

Didysis arkivyskupas S. Ševčukas
Didysis arkivyskupas S. Ševčukas

Saugodami taiką ir laisvę kariai su šia vėliava eina į mūšį ir apšlaksto ją savo krauju. Žinant, kokia kaina yra mokama už krašto taiką ir laisvę, mėlynai geltona vėliava tapo itin brangi kiekvieno ukrainiečio širdžiai.

Pasak didžiojo arkivyskupo S. Ševčuko, Ukrainos krikščionys, dieną ir naktį melsdami už pergalę, savo krašto vėliavos spalvose įžvelgia gilią krikščionišką simboliką, ypač kai kalba „Tėve mūsų“ maldą. Žvelgdami į viršuje esančią mėlyną spalvą, žiūrėdami į mėlyną dangų, jie ištaria „Teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje“. Žvelgdami į geltoną spalvą, simbolizuojančią ukrainietiškų kviečių laukus, jie sako „kasdienės duonos duok mums šiandien“.   

Nepriklausomybės paminklas Kyjivo centre
Nepriklausomybės paminklas Kyjivo centre

„Dėkojame Viešpačiui Dievui, kad ši mėlyna ir geltona vėliava išdidžiai plevėsuoja virš mūsų sostinės, kurios priešas nepajėgė ir nepajėgs įveikti“, – sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas, melsdamas Dievo valios – išganymo, laisvės, meilės, ramybės, gailestingumo – išsipildymo Ukrainoje, prašydamas kasdienės duonos ir atleidimo už kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.

„Leiskite man nuoširdžiai pasveikinti jus visus su ypatinga diena mūsų valstybės ir Ukrainos žmonių gyvenime – Ukrainos valstybės Nepriklausomybės diena“, – rugpjūčio 24 dienos specialioje sveikinimo žinioje sakė S. Ševčukas, kalbėdamas, pasak jo, nuo žilagalvio Dnipro upės kranto, už nugaros plytint aukso kepurėmis pasipuošusiam Kyjivui, Ukrainos širdžiai.

*

„Šiandien sveikiname vieni kitus su šia švente ir siunčiame Dievui dėkingumo maldas už laisvės dovaną, už tai, kad praėjus šešiems mėnesiams nuo plataus masto karinės Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios Ukraina stovi, Ukraina kovoja, o mūsų Kyjivas švenčia. Šią dieną dėkojame Viešpačiui Dievui už laisvės dovaną, kurios prašė ir dėl kurios kovojo gyvenę pirmiau už mus“, – sakė Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vyriausiasis ganytojas, primindamas ukrainiečių gyvybių aukas už laisvę, ypatingai dėkodamas kariams ir gynėjams, kurie šiandien kaunasi už krašto laisvę, taip pat visiems, kurie solidarūs su Ukraina.

Rugpjūčio 24 dienos ryte didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, kartu su pagrindinių Ukrainos Bažnyčių ir religinių bendruomenių vadovais – ortodoksais, katalikais, protestantais, musulmonais ir žydais – dalyvavo iškilmingoje maldoje už Ukrainą. Ji buvo surengta Šv. Sofijos bažnyčioje Kyjive, kuri yra nacionalinis Ukrainos simbolis ir jos istorijos liudininkė. Maldoje taip pat dalyvavo Ukrainos prezidentiškoji pora: Volodymyras ir Olena Zelenskiai, vėliau, iškilmingos karinės rikiuotės fone, padėję po gėlių puokštelę prie sienos su žuvusių už Ukrainą karių, vaikinų ir merginų, nuotraukomis.

(RK / Vatican News)

2022 rugpjūčio 24, 16:03