Paieška

Markas Lewisas SJ Markas Lewisas SJ 

Popiežius paskyrė naują Grigaliaus universiteto rektorių

Popiežius Pranciškus paskyrė amerikietį jėzuitą kun. Marką Andrew Lewisą naujuoju Romos Popiežiškojo Grigaliaus universiteto rektoriumi. Jis pradės eiti pareigas nuo rugsėjo 1 d.

Markas Andrew Lewisas gimė 1959 m. JAV. 1980 m. įstojo į Jėzaus Draugiją ir 1991 m. buvo įšventintas kunigu. Po studijų JAV, 1995 m. Toronto universitete jis apsigynė istorijos daktaro disertaciją. 1996–2004 m. jis dirbo Jėzaus Draugijos istorijos institute Romoje, nuo 1998 m. ėjo direktoriaus pareigas, taip pat dėstė Popiežiškajame Grigaliaus universitete. 2005 m. jis grįžo į Jungtines Amerikos Valstijas ir dėstė Spring Hilo koledže; 2008–2014 m. buvo vienos iš JAV jėzuitų provincijų vadovas. 2017 m. Markas A. Lewisas grįžo dėstyti į Grigaliaus universitetą, 2019 m. buvo paskirtas prorektoriumi.

Popiežiškojo Grigaliaus universiteto istorija siekia 1551 m., kai Jėzaus Draugijos įkūrėjas šv. Ignacas Lojola Romoje įsteigė pirmąją jėzuitų kolegiją. Popiežius Grigalius XIII 1581 m. suteikė kolegijai naujas patalpas ir ją pakelė į universiteto rangą. Pagal šio popiežiaus vardą jis vadinamas Grigaliaus universitetu. Beje, tas pas popiežius 1579 m. įkūrė ir Vilniaus universitetą. (jm / Vatican News)

2022 birželio 15, 15:29