Paieška

Karo ženklai Karo ženklai 

Arkivysk. S. Ševčukas: ir karo metu mums reikia dvasinio pasaulio pažinimo

115 karo dienos vaizdo žinioje didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas kalbėjo apie rusų atakas ir įnirtingus mūšius, apie savo vizitą į Sumų, Charkivo ir Poltavos regionus, apie vieną iš Šventosios Dvasios dovanų – pažinimą.

Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vadovas paminėjo metodiškas Rusijos pajėgų atakas prieš civilinę infrastruktūrą, kad Ukrainos žmonės neturėtų galimybės maitinti ir šildyti savo vaikų žiemą. Vis dėlto Ukraina laikosi ir kovoja. Arkivyskupas pasidžiaugė, kad jo aplankytuose regionuose, kuriuose vyksta mūšiai, žemdirbiai sugebėjo apsėti beveik visus laukus, kur tai buvo įmanoma. Kita vertus, matomos gilios žaizdos, karo paliktos žmonėms, bendruomenėms ir gyvenvietėms. Visiems solidariai bendradarbiaujant reikia rasti geriausius sprendimus. 

„Šiandien norėčiau apmąstyti dar vieną Šventosios Dvasios dovaną, kurią vadiname pažinimu“, – sakė didysis arkivyskupas. Pasak jo, dalį žinių žmogus įgyja pats: mokosi, dirba, lavina protą, dalijasi su kitais. Kūrėjas žmogui davė protą, sugebantį pažinti tiesą.

Tačiau norint suprasti, kokį pažinimą duoda Šventoji Dvasia, reikia pripažinti, kad žmogaus pažinimas turi ribas. Dievas pranoksta žmogaus protą. Todėl reikia Šventosios Dvasios pagalbos, kad Dievo ieškantis žmogus jį pažintų. Dvasia pakelia žmogų į antgamtinio pažinimo lygmenį. Tik dvasingas žmogus gali pažinti dvasinį pasaulį ir dvasinius dalykus.

Taip nesuvokiamas, neišmatuojamas, amžinas Dievas atskleidžia save žmogui, tampa jam pažinus, atskleidžia jam savo amžinosios būties paslaptis. Tai mums duota Šventosios Dvasios galia ir malone. Kai žmogus gauna pažinimo dovaną iš Šventosios Dvasios, jis gali tarsi iš arti pamatyti Dievo išmintį, jo sumanymą žmogui ir pasauliui, pamatyti tikrovės visumą. Tai leidžia iki galo suprasti ir žmogiškąjį pažinimą.

Ukrainos graikų katalikų ganytojas meldė savo krašto žmonėms Šventosios Dvasios duodamos pažinimo ir dvasinio pasaulio pajautimo dovanos, kurios labai reikia karo blogio kontekste. (RK / Vatican News)  

 

2022 birželio 19, 13:42