Paieška

Akivysk. S. Ševčukas. Tas, kuris pradeda karą, sukyla prieš Šventąją Dvasią

„Priešas meta visų savo pajėgų likučius į Ukrainos Luhansko sritį, kad pasiektų bent menką pergalės regimybę. Ukrainos sūnų ir dukterų drąsos dėka 110-ąją karo dieną priešas nepasiekė nė vieno tikslo. Tačiau labiausiai širdį skauda dėl prarastų žmonių gyvybių, dėl nužudytų nekaltų civilių moterų ir vaikų, dėl visų tų, kurie taip skaudžiai kenčia nuo šios Rusijos agresijos, kurie kenčia nuo karo“, – birželio 13 d. vaizdo žinioje sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas.

Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vadovas padėkojo popiežiui Pranciškui už sekmadienio kvietimą savo sąžinių nepripratinti prie karo. Toks pripratimas galiausiai veda prie nusikaltimų nutylėjimo ir naujų mirčių. O žinios apie karą Ukrainoje jau nustoja būti naujienomis ir dingsta iš dienraščių skilčių. 

„Tačiau tegul tai išgirsta visas pasaulis: Ukraina laikosi, Ukraina kovoja! Ir gaudama Šventosios Dvasios malonę, atnaujinančią jos buvimą tarp mūsų, Ukraina meldžia taikos kaip niekada anksčiau, meldžiasi į Šventąją Dvasią, Taikos nešėją“, – kalbėjo graikų apeigų katalikų ganytojas, kurio bendruomenė Sekmines pagal Julijaus kalendorių minėjo pastarąjį sekmadienį, birželio 12 d. Jis priminė, kad Sekminių ir Šventosios Dvasios tema jo Bažnyčios liturgijoje vyravo ir dieną po Sekminių, pabrėžiant, kad Šventoji Dvasia yra arčiausiai mūsų iš Trejybės Asmenų: nieko negalime nuveikti be jos paskatinimo ir pagalbos.

Šventoji Dvasia yra krikščioniško gyvenimo versmė. Todėl pagal ukrainietišką tradiciją Sekminių šventė liaudyje vadinama „žaliąja švente“: bažnyčios, kunigų ir tikinčiųjų rūbai puošiami žolynų ir lapijos pynėmis, simbolizuojančiomis, kad Dvasia yra gyvybės dvelksmas, gyvenimą teikianti ir palaikanti galia. 

„Todėl Šventoji Dvasia yra Taikos Dvasia, Dievo Taikos Dvasia, kuri žmogui atskleidžia jam skirtą Dievo planą, o šis visada yra taikos, harmonijos, grožio ir amžinojo gyvenimo planas. Tas, kuris pradeda karą, maištauja prieš Dievo planą“, – sakė didysis arkivyskupas, melsdamas Šventosios Dvasios pagalbos ukrainiečiams tapti taikos gynėjais. (RK / Vatican News)

2022 birželio 14, 15:23