Paieška

Pamaldos Šv. Kapo bažnyčioje Pamaldos Šv. Kapo bažnyčioje  

Patriarchas P. Pizzaballa OFM. Bėkime pirma, kaip tos drąsios moterys

„Iškilmingas Velykų vigilijos šventimas priešais šį tuščią kapą įveda mus į didžiausią mūsų tikėjimo slėpinį, kurį išgyvename įvairiomis šios vigilijos akimirkomis: šviesos liturgija, Žodžio liturgija, krikšto liturgija bei Eucharistijos liturgija“, – sakė Jeruzalės lotynų patriarchas Pierbattista Pizzaballa Šv. Kapo bazilikoje, gaubiančioje vietą, kurioje, pasak tradicijos, buvo paguldytas nukryžiuoto Kristaus kūnas ir kur pirmą kartą paskelbta Velykų žinia.

Nors vadinamosios vigilijos (arba budėjimo) pamaldos paprastai švenčiamos pagrindinės iškilmės išvakarėse, Jeruzalės lotynų patriarchas joms vadovavo ankstyvą šeštadienio rytą. Taip yra todėl, kad šventosiomis vietomis dalijasi daug krikščioniškų bendruomenių ir Bažnyčių. 

Patriarchas P. Pizzaballa atkreipė dėmesį į moterų, kurios ėjo prie kapo, drąsą tuo metu, kai kiti Jėzaus mokiniai buvo užsidarę kambaryje, užsidarę savo baimėje. Šios moterys – evangelistas Lukas pamini jų vardus – buvo pirmosios, kurios išgirdo, ir pirmosios, kurios paskelbė Prisikėlimo žinią kitiems. Jeruzalės lotynų patriarchas taip pat priminė, kad kambarys, kuriame buvo užsidarę apaštalai, buvo tas pats, kuriame buvo įsteigta Eucharistija ir kunigiškoji tarnystė, kur Jėzus davė mokiniams įsakymą mylėti vienas kitą, vėliau pasirodė Tomui ir kitiems, ten mokiniai laukė Šventosios Dvasios atsiuntimo. Šiame kambaryje susirinkusios mokinių bendruomenės vaizdinys dažnai tarnauja kaip Bažnyčios, Viešpaties ir jo mokinių bendrystės simbolis. Ir vis dėlto, kaip liudija Prisikėlimo aplinkybės, kambarys taip pat yra ta vieta, iš kurios mokiniai turi išeiti, kaip padarė moterys, kad atrastų prisikėlusį Kristų. Esame gundomi šauktis Mokytojo, kad jis padarytų galą žmonių nelaimėms, karams, neapykantai, griovimui vietoj to, kad iš tiesų išeitume ir atrastume gyvąjį Dievą, kuris mus keičia ir tokiu būdu kuria naują pasaulį.  

„Kristus yra viltis tų, kurie jo ieško su tikėjimu ir drąsa. Jis yra viltis tų, kurie neužsidaro savo pačių susikurtame saugume, bet ryžtasi jį rasti šiame neramiame pasaulyje. Tai kelias, kuriuo Bažnyčia yra pašaukta eiti. Tai kelias, kuriuo esame kviečiami eiti kartu kaip tikėjimo bendruomenė, – sakė patriarchas ir kvietė: – Tegul mūsų Bažnyčia, kurioje pirmą kartą buvo paskelbta džiugioji Velykų žinia, būna vilties švyturys Dievo tautai Evangelijos kelyje. Eikime kartu pirma, kaip moterys Velykų sekmadienio rytą, ir pirmieji bėkime pranešti gerąją naujieną apie Prisikėlimo viltį, skelbdami pasauliui mūsų vilties priežastį – tą, kuris iš tiesų prisikėlė.“ (RK / Vatican News)

2022 balandžio 16, 14:58