Paieška

Dūmai virš „Azovostal“ gamyklos Dūmai virš „Azovostal“ gamyklos 

Arkivysk. S. Ševčuko žinia 59-ąją karo dieną

Savo kasdieninę vaizdo žinią šeštadienį, 59-ąją karo Ukrainoje dieną, graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovas arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas pradeda maldavimu, kad Dievas išvaduotų tas moteris ir vaikus, kurie šiomis dienomis yra tarsi patekę į pragarą – yra rusų okupantų užblokuoti Mariupolio „Azovostal“ gamykloje.

Ši diena graikų apeigų Katalikų Bažnyčiai Ukrainoje yra Didysis šeštadienis, Kristaus prisikėlimo iškilmės išvakarės. „Šią šventą dieną, Didįjį Šeštadienį, ypač galvojame ir jaudinamės dėl tų, kurie yra tikrame pragare čia, žemėje. Šiandien ypatingai meldžiamės už okupantų užblokuotus Ukrainos miestus ir kaimus“, – sakė arkivyskupas, prašydamas savo Bažnyčios tikinčiųjų mintimis ir malda būti kartu su kenčiančiais žmonėmis, ypač tais, kurie šiuo metu yra nuo pasaulio atskirtame Mariupolyje.

Arkivyskupas sakė, kad pastarosios dienos ir naktys Ukrainoje buvo labai sunkios. Priešas puola per visą fronto liniją. Visa Rytų ir Pietų Ukraina dega. Okupuotose teritorijose moterys ir vaikai gaudomi ir per prievartą išvežami į Rusiją, o vyrai priverstinai mobilizuojami į Rusijos kariuomenę ir verčiami kovoti prieš tėvynę.

„Kraujo upės ir ašarų jūra. Ukrainos kančios tikriausiai pasiekia dangų. Šiandien išgyvename ypatingą, šventą dieną – Didįjį šeštadienį“, –  kalbėjo arkivyskupas. „Dvasiniame liturginiame gyvenime ši diena yra tylos diena. Mūsų Viešpats ir Gelbėtojas guli kape. Šiandien meldžiamės už Ukrainos kariuomenę, kuri savo akimis mato mirtiną Rusijos ginklų ugnį, bet savo krūtine dengia Ukrainą. Mūsų gynėjų dėka aušta rytas. Ir bent akimirką galime pajusti paslaptingą Didžiojo šeštadienio tylą kitose Ukrainos vietose.“

2022 balandžio 23, 14:38