Paieška

Arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas Arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas 

Arkivysk. S. Ševčukas: pavogtas daiktas – žarija rankose

Ketvirtadienį, balandžio 14-ąją, 50-ąją Rusijos karo prieš Ukrainą dieną, paskelbtoje kasdieninėje žinioje graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas kalba apie Dievo įsakymą „Nevok!“

„Šiandien matome, kaip Rusijoje ir Baltarusijoje prekiaujama iš ukrainiečių pavogtu turtu. Noriu visiems priminti, kad tas, kuris perka pavogtą ar pagrobtą daiktą, yra nusikaltimo bendrininkas. Pavogtas daiktas tampa degančia anglimi jį laikančiojo rankose. Dievas vagių nelaimina, jiems gresia skurdas“, – sako arkivyskupas.

Pasak arkivyskupo, vienas dalykų, kuriais remiasi žmogaus asmens orumas, yra tai, kad žmogus savo darbu yra Dievo Kūrėjo bendradarbis. Dievas saugo žmogaus orumą. Tam yra skirtas ir Dievo įsakymas „Nevok!“ Šiuo įsakymu Dievas iškelia žmogaus darbo vertę. Kaipgi gali tikėtis gerovės tas, kuris negerbia kito žmogaus darbo vaisių, negerbia privačios nuosavybės?! Argi gali pasiekti gerovę valstybė, kuri niekina žmogaus sukurtą gėrį?!

Šiandien Ukrainoje matome žmones, kurie dalijasi savo sukurtomis gėrybėmis su stokojančiaisiais, tačiau čia pat matome ir gėdingus apleistų namų plėšimo pavyzdžius. „Prašome Viešpatį Dievą, kad palaimintų Ukrainą klestėjimu, suteiktų mums jėgų atstatyti viską, kas sugriauta, suteiktų jėgų išmaitinti savo tautos vaikus, suteiktų jėgų dirbti savo žemę, kad ji duotų didelį derlių. Telaimina Dievas Ukrainą. Telaimina visus, kas gerbia savo ir kitų nuosavybę.“ (im / Vatican News)

2022 balandžio 14, 15:27