Paieška

Ukrainiečių pabėgėliai Lenkijoje Ukrainiečių pabėgėliai Lenkijoje 

Popiežiškosios misijų draugijos mobilizuojasi padėti Ukrainos pabėgėliams

Popiežiškųjų misijų draugijų pasaulinis tinklas vienija pastangas padedant Ukrainos žmonėms, kurie palieka šalį, bėgdami nuo karo. Popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinė draugija Australijoje „Katalikų misija“, bendradarbiaudama su Europos Popiežiškųjų misijų draugijų nacionaliniais padaliniais, renka paramą Ukrainos pabėgėliams.

Australijos „Katalikų misija“, dėkodama aukojantiems donorams, kartu su Ukrainos, Lenkijos Rumunijos popiežiškųjų misijų draugijomis remia labiausiai stokojančius, praneša Australijos katalikų misijos direktorius kunigas Brian Lucas. „Malda ir materialinė parama labiausiai nukentėjusiems šioje tragiškoje situacijoje yra Visuotinės Bažnyčios solidarumo išraiška, stengiamės nešti viltį tiems, kuriems jos dabar taip labai reikia“, – sako kun. Brian.

Rumunijoje tikintieji teikia būtiniausią  paramą ir dvasinį, pastoracinį palaikymą humanitarinės krizės akivaizdoje. Rumunijos draugijos nacionalinis direktorius kun. Eugen Blaj sako, kad daugiausiai iš Ukrainos atvyksta moterys ir vaikai. Pabėgėlių priėmimo centrai perpildyti, vietiniai tikintieji kaip įmanydami stengiasi padėti, parūpindami čiužinius, patalynę, maistą, pagrindines higienos priemones, sako kun. Eugen. Šeimų nariai atskirti vieni nuo kitų, kunigas pasakoja apie motiną, atvykusią su mažais vaikais ir senele, ieškančius nakvynės. „Paklausiau apie jos vyrą, ji su ašaromis akyse atsakė, kad vyrai nuo 18 metų  pašaukti į kariuomenę, o jų pačių namai turbūt jau sugriauti“, – pasakoja kunigas Eugen. Pabėgėliai išgyvena didžiulį skausmą.

Lenkijoje pabėgusieji iš Ukrainos randa prieglobstį parapijose, o Popiežiškųjų misijų draugijos koplyčioje meldžiamasi už taiką pasaulyje. Lenkijos draugijos direktorius kun. Maciej Bedzinski dėkoja australams už dosnią paramą, pridurdamas, kad tai liudija tvirtą ryšį tarp popiežiškųjų misijų draugijų kaip misionieriškos šeimos. 

(DŽ/Fides)

2022 kovo 09, 13:45