Paieška

Charkivo lotynų apeigų katalikų vyskupas P. Hončarukas Charkivo lotynų apeigų katalikų vyskupas P. Hončarukas 

Kyjivo-Žytomyro augziliaras: užpuolikams nėra nieko šventa

Prezidento kvietimas popiežiui Pranciškui atvykti į Ukrainą yra svarbus, Šventojo Tėvo jau ir anksčiau labai laukta Ukrainoje, tačiau šiuo metu jo kelionė neįmanoma, nes situacija labai pavojinga, agresoriui neliko nieko šventa, italų katalikų agentūrai SIR komentavo Kyjivo-Žytomyro lotynų apeigų vyskupijos augziliaras Oleksandras Jazlovenskis.

Pasak pranešimo, vyskupas augziliaras liko Žytomyro mieste, o vyskupas ordinaras – Vitalijus Krivickis – Kyjivo mieste.

Pasak jauno vyskupo augziliaro, kovo pradžioje, Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą kontekste sulaukusio 43-ojo gimtadienio, saugumo stygius yra visuotinis: namai ir keliai sugriauti, keliuose kareiviai, patikros postai, pavojinga susiburti didesniam skaičiui žmonių. Kažkas pasiūlė atspausdinti plakatus su Rubliovo Švenčiausiosios Trejybės ikona, labai gerbiama Rusijoje, ir pakabinti ant Ukrainos bažnyčių ir namų. Tačiau faktai rodo, kad užpuolikams nėra nieko šventa, jie griauna ir bažnyčias, taip pat priklausančias Maskvos patriarchato Ortodoksų Bažnyčiai.

„Anądien 33 žmonės atvyko iš Černihivo, miesto prie Rusijos sienos. Jie atvyko purvini, alkani, rimtais veidais, prigesusiu žvilgsniu. Kelias dienas slėpėsi rūsiuose. Jie pasakojo matę, kaip rusų tankas paleido du šūvius į padegtą bažnyčią. Ta bažnyčia priklausė Maskvos patriarchatui“, –  kovo 23 dienos telefoninio pokalbio metu žinių agentūrai SIR pasakojo katalikų vyskupas ukrainietis.

Pasak jo, visi ukrainiečiai – ne vien katalikai, bet ir ortodoksai, netikintys – išgirdo apie popiežiaus žodžius, daug viešų pranešimų pastarosiomis savaitėmis. Popiežius aiškiai pasakė, ką jis mano apie šį karą, jo draugystės ir paramos gestai yra vertinami. Deja, karas tęsiasi ir, nepaisant to, kad labai norisi greitos pabaigos, atrodo, bus ilgas.

„Žytomyrą mėginta pulti iš Baltarusijos tankais ir kareiviais, bet juos sustabdė mūsų kariai, kurie kovėsi kaip liūtai. Girdžiu krentant bombas, o kai nuvykstame į sprogimų vietą, matome sugriautas mokyklas ir daugiaaukščius. Vadovaujame laidotuvėms. Sekame naujienas, ypač iš Charkivo, Mariupolio, Černihivo“, – sakė Kyjivo-Žytomyro augziliaras O. Jazlovenskis.

Pasak jo, dabar vykstančiame kare gėris ir šviesa susiduria su blogiu ir tamsa. Tai karas prieš krikščioniškas vertybes, nes jis nesustoja prieš nieką, atima moterų ir vaikų gyvybes, griauna bažnyčias. Tai karas prieš Europos Sąjungos, į kurios pusę žvelgia Ukraina, vertybes.

Tikintieji meldžiasi, nes tik Dievas gali dovanoti taikos stebuklą ir padaryti taip, kad iš karo žmonės išeitų ne sužlugdyti, bet atsivertusia širdimi. Meldžiamės, pažymėjo vyskupas ukrainietis, kad žmonės atrastų Dievą kaip Tėvą. Taip pat reikia melstis už Rusijos atsivertimą.

Kyjivo-Žytomyro lotynų apeigų katalikų vyskupijos interneto svetainėje prieš keletą dienų paskelbtas bendras kvietimas tikintiesiems dvasiškai dalyvauti, kai įmanoma – savo parapijose, kovo 25-osios dienos popiežiaus Rusijos ir Ukrainos paaukojimo Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai akte. Šiuo aktu, rašoma Ukrainos lotynų apeigų vyskupų bendrame kreipimesi, popiežius atsiliepė į jų prašymą. Paaukojimo akto išvakarės, kovo 24-oji, buvo paskelbtos atgailos ir atsiteisimo diena už savo ir kitų žmonių nuodėmes, ypač už nepagarbą žmogaus gyvybei. Kovo 25-osios vakare, kai įmanoma, tegu parapijų bažnyčiose, dvasinėje vienybėje su popiežiumi, būna aukojamos Mišios už Rusijos atsivertimą, už ilgalaikę taiką Ukrainoje ir pasaulyje. (RK / Vatican News)

2022 kovo 24, 15:09