Paieška

Manifestacija už Ukrainą Briuselyje Manifestacija už Ukrainą Briuselyje 

S. Ševčukas: „Kur tik esate, ten stiprinkite mūsų valstybę!“

„Garbė Jėzui Kristui! Brangieji Kristuje, broliai ir seserys, šiandien yra 16-oji baisaus karo diena. Šiandien, 2022 m. kovo 11 d., Ukraina laikosi, Ukraina kovoja, Ukraina gydo karo žaizdas, gelbsti, apkabina savo kenčiančius vaikus“, – pradėjo savo kasdienį kreipimąsi didysis Graikų Katalikų Bažnyčios arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas.

Pasak jo, vis akivaizdžiau, kad karas Ukrainoje tampa karu prieš civilius, kaip liudija jų žūčių skaičius, didesnis už žuvusių karių skaičių. „Gedime Ukrainos vaikų, nekaltų šio karo aukų“, – sakė didysis arkivyskupas ir tęsė: „Tačiau Ukraina visam pasauliui liudija savo dvasios tvirtumą, ryžtą kurti laisvą, demokratinę, nepriklausomą valstybę. Visą pasaulį įkvepiame savo tvirtumu, kuris suteikia mums galimybę tikėti pergale. Didžioji dauguma ukrainiečių mano, kad Ukraina laimi. Ir šis tikėjimas, tikėjimas Dievu ir tikėjimas tiesos bei gėrio galia padeda mums judėti pirmyn.“

Pasak ukrainiečio ganytojo, bendraudamas su kariais, dėl kurių šiandien ypač neramu, jis nuolat girdi vienintelį prašymą: „Melskis už mus!“

„Šį Ukrainos kariuomenės, kurios rankose šiandien yra mūsų šalies likimas, prašymą noriu perduoti visiems, kurie mane girdi. Melskitės, melskitės už mūsų Ukrainos kariuomenę, kuri šiandien saugo mūsų šalies, Europos ir pasaulio taiką!“, – sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas. Jis taip pat prašė nuolatos melstis ir už pabėgėlius, už moteris su vaikais, palikusius kraštą. Jų skaičius jau viršijo du milijonus, tačiau daugybė iš jų patvirtino, kad nenori palikti tėvynės visam laikui, bet nori ją atstatyti ir gyventi taikoje.

„Šiomis dienomis man buvo pasakojama apie Slavutičiaus miestelio, esančio prie pat Černobylio zonos, situaciją. Šioje vietovėje buvo nutraukta elektra ir yra didelė grėsmė, kad iš Černobylio reaktoriaus pasieks nauja radiacijos banga. Bet ten mūsų kunigas ir jo žmona lieka su savo tauta, su savo žmonėmis“, – kalbėjo Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios galva. – „Šiandien kviečiu visus Ukrainos žmones, visus Ukrainos piliečius: kur tik esate, ten stiprinkite mūsų valstybę! Mūsų kariuomenė kariauja, bet mes, Ukrainos piliečiai, privalome kaip įmanydami stiprinti savo valstybines struktūras: mokytojai turi rengtis pamokoms, žemdirbiai – sėjai, visi mes, piliečiai, turime stengtis pildyti civilinės bei karinės administracijos nurodymus.“

„Ukraina turi dirbti ir gyventi, kad ištvertų šį karą. Kiekvienas turi savo frontą. Kiekvienas turi savo patikros punktą. Ir kartu, kaip tauta, turime rūpintis žmogaus gyvenimo orumu ir bendru savo žmonių gėriu, stiprinti valstybės institucijas“, – pridūrė Sviatoslavas Ševčukas.

Jis nuoširdžiai dėkojo visiems, kurie daro viską tarptautiniu ir tarpreliginiu mastu, kad karas būtų sustabdytas.

„Dėkoju broliams ortodoksams, ypač Vokietijoje ir Vakarų Europoje, Rusijos Ortodoksų Bažnyčiai užsienyje, kuri stengiasi tarnauti pabėgėliams ir kreipiasi į Rusijos dvasininkiją dėl neatidėliotino karo nutraukimo. Dėkoju Pasaulinei Bažnyčių tarybai, kuri daro viską, kad užbaigtų šį karą. Dėkojame Prancūzijos katalikams ir protestantams, kurie stengiasi padaryti viską, ką gali, kad sustabdytų kraujo praliejimą mūsų žemėje“, – kalbėjo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. Savo kovo 11 dienos kreipimąsi jis užbaigė malda: „Melskimės už Ukrainą! Būkime jos balsu pasaulyje! Tepadeda gailestingasis Viešpats sustabdyti šią beprotybę! Dieve, Didysis, Vienintelis, išgelbėk Ukrainą! Tegu Viešpats jus laimina savo malone ir meile, skirtomis žmogui visada, dabar ir per amžius. Amen.“ (RK / Vatican News)

2022 kovo 11, 13:24