Vienos katedra Vienos katedra 

Vienoje ir Stokholme meldžiamasi už taiką ir už Ukrainą

Klausimas, ar Ukrainoje kils karas, yra klaidingas, nes kariniai veiksmai tos šalies rytuose tęsiasi jau aštuonerius metus, pasakė Vienos arkivyskupas kardinolas Christophas Schoenbornas Austrijos dienraščiui „Heute“ duodame interviu.

„Jau aštuonerius metus beveik prie pat mūsų namų slenksčio vyksta kovos. Per šį laiką žuvo daugiau kaip 13 000 žmonių, o pusantro milijono tapo pabėgėliais savo šalyje. Kovų apimtame regione beveik trims milijonams žmonių reikia pagalbos, kad galėtų išgyventi“, – kalbėjo kardinolas. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad Ukraina yra netoli Austrijos. „Tai ne svetima šalis, o mūsų kaimynė, kuri dabar yra sudėtingoje padėtyje.“ Kardinolas pažymėjo, kad diplomatinės pastangos sumažinti įtampą yra svarbios, tačiau neturime užmiršti, kad daugybei žmonių šiandien reikia skubios pagalbos.

Austrijos „Caritas“ jau beveik 30 metų padeda Ukrainai, tačiau šiandien pagalbos reikia labiau, negu bet kada lig šiol. „Mūsų kaimynams reikia pagalbos, ir jos reikia dabar!“ – kreipėsi kardinolas į savo tautiečius.

Kardinolas Ch. Schoenbornas taip pat pakvietė į šeštadienio vakarą Vienoje surengtas ekumenines pamaldas už Ukrainą ir už taiką. Jis pats negalėjo pamaldose dalyvauti, nes turėjo vykti į Romą. Katedroje jam atstovavo kunigas Rudolfas Prokschi, kuris yra Vienos arkivyskupijos ekumeninių reikalų komisijos pirmininkas. Pamaldose Vienos katedroje dalyvavo ir apaštališkasis nuncijus Austrijoje arkivyskupas Pedro Lopez Quintana.

Malda už Ukrainą Stokholme

Stokholmo kardinolo Anderso Arboreliuso iniciatyva pirmadienį po pietų buvo surengtos ekumeninės pamaldos už taiką Ukrainoje.

Melstis už taiką Ukrainoje ir visoje Europoje į Šv. Henriko katedrą susirinko Stokholmo gyventojai ir Švedijos sostinėje apsigyvenę ukrainiečiai. Švedijos Krikščionių bažnyčių taryba parengė ir išplatino trumpą maldą, kurioje prašoma Dievo suteikti įžvalgumo ir drąsos dovaną politiniams lyderiams, kad jie eitų taikos keliu.

Stokholmo graikų katalikų bendruomenė priklauso graikų apeigų ukrainiečių katalikų apaštališkajam egzarchatui Vokietijoje ir Skandinavijoje. „Malda ir vienybė šiandien yra mūsų raktas į taiką“, – rašoma Švedijos ukrainiečių bendruomenės feisbuko paskyroje, kurioje buvo kviečiama prisijungti prie ekumeninės maldos.

2022 vasario 21, 15:37