Paieška

Ozernojės Dievo Motina, Taikos Karalienė Ozernojės Dievo Motina, Taikos Karalienė 

Kazachstano vyskupo padėka popiežiui Pranciškui

Kazachstano katalikų Bažnyčios vadovas padėkojo popiežiui Pranciškui už jo maldą už socialinių neramumų ištiktą kraštą.

Adelio Dell’Oro, iš Italijos kilęs Karagandos vyskupas, misijų naujienų „Fides“ portalui pasakojo, kad padėtis jo vyskupijoje nebuvo tokia kritinė, kaip kad Almatoje. Vyko taikūs protestai, jų dalyviai greitai išsiskirstė, tačiau gyventojai patyrė daug nepatogumų dėl nutraukto interneto ryšio, pasakojo A. Dell’Oro.

Vyskupas padėkojo popiežiui už sekmadienį per vidudienio maldos susitikimą Vatikane išreikštą artumą tokiu jautriu šalies gyvenimui momentu ir už jo maldą už Kazachstaną. Vyskupas pasakojo, kad  Karagandos tikintieji dvasiškai dalyvavo popiežiaus maldoje ir pirmadienį, sausio 10 d., kai visame Kazachstane buvo minima gedulo diena, katalikų bendruomenė meldėsi. Karagandos vyskupas pasakojo, kad su savo augziliaru vyskupu Jevgenijumi Zinkovskiu aukojo šv. Mišias už pastarosiomis dienomis mirusius žmones.

Karagandos katalikų bendruomenės ganytojas pridūrė, jog šalyje įvedus neparastąją padėtį negali įvykti žmonių susibūrimai, todėl ir katalikų bendruomenės tikintieji negali dalyvauti Mišiose ar kartu melstis.

Socialinis protestas Kazachstane prasidėjo sausio 5 d. Visoje šalyje įvesta nepaprastoji padėtis galios iki sausio 19 d. Karagandos vyskupas reiškė viltį, kad padėtis greitai vėl normalizuosis.

Popiežius sekmadienį sakė, kad jį slegia skausmas dėl žinių apie protestuose mirusius žmones. Jis užtikrino savo maldą už mirusius ir jų artimuosius. Trumpoje kalboje Pranciškus išsakė viltį, kad „kaip įmanoma greičiau būtų atkurta socialinė santarvė, būtų siekiama dialogo, teisingumo ir bendrojo gėrio“.

Popiežius pavedė Kazachstano gyventojus Ozernojės Dievo Motinos, Taikos Karalienės, globai.

Popiežiui Pranciškui gerai žinoma Kazachstano katalikų gerbiama Ozernojės Dievo motina Marija. 2019 metais Vatikane lankęsi Katalikų Bažnyčios Kazachstane vyskupai popiežiui Pranciškui padovanojo Ozernojės Marijos atvaizdą.

Kazachų katalikų stebuklingu laikomas atvaizdas garsėja dėl įvykio 1941 m. kovo mėnesį Ozernojės kaimelyje, šiaurinėje krašto dalyje. Spaudė milžiniškas šaltis, daugiau nei 50 laipsnių žemiau nulio. Ten apgyvendinti jau nualinti lenkų tremtiniai meldė Dievo Motinos užtarimo, kad galėtų išlikti gyvi. Ir štai kovo 25 dieną ežerą sukaustęs ledas ištirpo, vandenyje pasirodė daug žuvų, kurias sugavę tremtiniai išgyveno tą žiemą. Po kelių dešimtmečių Ozernoje pastatyta Dievo Motinai dedikuota bažnyčia, kuri šiandien yra Kazachstano katalikų nacionalinė piligriminė šventovė.

Kazachstano katalikų bendruomenė sudaro apie vieną procentą aštuoniolikos milijonų gyventojų, daugiausia musulmonų, visuomenėje. Kazachstane veikia keturios lotynų katalikų provincijos – Astanos Švč. M. Marijos arkivyskupija, Almatos Švč. Trejybės ir Karagandos vyskupijos, Atyrau apaštališkoji administracija ir viena graikų apeigų katalikų apaštališkoji administracija, tarnaujanti Kazachstano ir visiems Vidurinės Azijos graikų apeigų katalikams. „Fides“ primena, jog maždaug 123 000 Kazachstano katalikų tarnauja 230 sielovados vienetai – parapijos, misijos ir koplyčios.

1999 m. popiežius šv. Jonas Paulius II įkūrė Kazachstano bažnytinę provinciją, 2003 metais ją pertvarkė. 2001 metais lankydamasis Kazachstane šv. Jonas Paulius II pavadino Kazachstaną „susitikimo, mainų ir naujovių kraštu, žadinančiu dėmesį naujiems atradimams, skatinančiu skirtingumus išgyventi ne kaip grėsmę, o kaip praturtinimą. (SAK / Vatican News)

2022 sausio 10, 15:21