Paieška

 Pauline Jaricot Pauline Jaricot 

Australija. 2022 m. – ypatingas dėmesys misijoms

„2022-ieji mums yra ypatingi metai, nes prisimename svarbius įvykius, atsigręžiame į savo šaknis“, – sako kun. Brian Lucas, Popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinis direktorius Australijoje.

Šiais metais Australijos misionierių pasaulyje nemažai svarbių įvykių. Popiežiškoji tikėjimo sklaidos draugija rengiasi minėti 200 metų jubiliejų, artėja jos steigėjos Pauline’os Jaricot beatifikacija, kuri vyks gegužės 22 d., tad šių minėjimų kontekste Popiežiškųjų misijų draugijų  direkcija Australijoje pasakoja apie nueitą kelią, istoriją, įvairias misijas, vykdomas visame pasaulyje, stiprindama skaitmeninę komunikaciją.

„2022-ieji mums yra ypatingi metai, nes prisimename svarbius įvykius, atsigręžiame į savo šaknis“, – sako kun. Brian Lucas, Popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinis direktorius Australijoje. „Pauline’os Jaricot beatifikacija – tai svarbus etapas Popiežiškosios tikėjimo sklaidos draugijos steigėjos Pauline’os Jaricot kelyje į altorių garbę. Jaučiame steigėjos meilę ir palydėjimą savo maldose ir artimo meilės darbuose, misionieriškoje veikloje. Popiežiškoji tikėjimo sklaidos draugija  yra kertinis mūsų veiklos akmuo, nes ji buvo įsteigta viena pirmųjų.“

Tarp iniciatyvų, kurios papuoš šiuos svarbius draugijai metus, – sukurtas naujas internetinis naujienlaiškis „Skaitmeninės šiandienos misijos“, kuriuo siekiama palaikyti misionierišką dvasią dalijantis istorijomis, kurios galėtų padėti geriau suprasti misonierišką veiklą, siekiant pagerinti žmonių gyvenimus. „Tai langas, kurį norime kas mėnesį atverti į misijas, kviesdami kartu leistis į misionierišką kelionę. Kiekvieną mėnesį nusivesime skaitytojus į misijų užkulisius, supažindinsime su žmonėmis, kurie ten dirba ar misionieriauja.“


Popiežiškosios misijų draugijos primena, kad 2022 m. sukanka šimtmetis po popiežiaus Pijaus XI motu proprio „Romanorum Pontificum“, kuriuo popiežius paskelbė popiežiškosiomis tris iš keturių misijų draugijų – Tikėjimo sklaidos draugiją, Šv. apaštalo Petro draugiją ir Šventosios vaikystės draugiją. Šiemet minima ir Tautų evangelizavimo kongregacijos 400 metų įkūrimo sukaktis.

2022 m. katalikų misijos paskelbė raginimą paremti naujų misionierių ugdymą, taip pat supažindina su įvairių misionierių istorijomis.


(DŽ/Fides)

2022 sausio 28, 12:00