Paieška

Eglutė Bagdade Eglutė Bagdade 

Kardinolas L. Sako: Kalėdų vidinė patirtis teatsispindi išorėje

„Kalėdų iškilmė intensyviai perduoda žinią apie Dievo buvimą tarp mūsų. Jėzaus Kristaus gimimas išreiškia Dievo meilę visų tautų ir kultūrų žmonėms visais laikais, taip pat parodo jo artumą ir rūpestį jais. Kalėdos kviečia mus atsiverti Viešpaties buvimui, kad mūsų gyvenimas prisipildytų vilties, ramybės, džiaugsmo ir galiausiai galėtume suvokti dangiškąją karalystę žemėje“, – rašo kardinolas Louis Sako, chaldėjų apeigų Katalikų Bažnyčios patriarchas.

Savo žinią jis paskelbė iš Bagdado, iš Irako, kuriame saugus ir ramus gyvenimas jau daugelį metų yra greičiau išimtis, nei taisyklė. Palaužus ISIS teritorinį dominavimą, nebeliko fronto linijų, tačiau sugrįžta prie teroristinių taktikų. Toliau vyrauja didelė įtampa tarp pagrindinių Irako etninių ir religinių grupių – musulmonų sunitų ir šiitų, kurdų. Visi kenčia nepriteklių, tačiau, anot kardinolo L. Sako, šioje rūsčioje tikrovėje tikėjimas suteikia vilties horizontą ir rodo kelią.

„Kasmet švęsti Kalėdas – tai švęsti tikėjimą ir sugrįžti prie šaltinio, tai leidžia mums pakeisti svarbių mūsų gyvenimo klausimų kryptį. Taip pat sąmoningiau ir brandžiau praktikuoti brolybę, toleranciją, taiką ir gailestingumą“, – rašo ganytojas iš karo zonos. 

„Kalėdos yra krikščionybės pagrindas ir jos teologijos širdis. Tai tikėjimo pradžia – Jėzus gimsta mūsų gyvenime per mūsų maldas, jo mokymo laikymąsi, taip pat tarnavimą kitiems, ypač vargingiausiems ir pažeidžiamiausiems, kad galėtume paragauti buvimo Dievo vaikais ir broliškų santykių saldumo“, – pažymi chaldėjų patriarchas ir tęsia: – „Ši krikščioniškoji vizija visų pirma yra vidinė dvasinė patirtis, kuri atsispindi išorėje ir leidžia Kalėdoms tęstis žmonijos istorijoje. Šventasis Ambraziejus, Milano vyskupas (IV amžius), sakė: „Kiekviena tikinti siela užmezga ir gimdo Dievo Žodį. Tegul kiekviename iš mūsų apsigyvena Mergelės Marijos siela tam, kad šlovintų Dievą. Jei Kristus pagal kūną turi tik vieną motiną, tai pagal tikėjimą jis yra visų vaisius“.

Pasak kardinolo L. Sako, turime suprasti, kad antrojo, eschatologinio, Kristaus atėjimo sąvoka yra susijusi ne su kokiu nors istorinio laiko tėkmės momentu, bet su nuolatiniu Jėzaus Evangelijos atspindžiu mūsų kasdieniame gyvenime. Argi ne apie tokį nuolatinį atspindį kalbama Apreiškimo knygoje: „Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu... (Apr 3, 20)“.

Kaip prieš du tūkstančius metų, taip ir šiandien Kristus gali būti priimtas arba atmestas. Nepalikime savo tikėjimo atsitiktinumo valiai, bet ieškokime taip, kaip ką tik gimusio Jėzaus ieškojo piemenys ir išminčiai. Tokia pati ir visos Bažnyčios misija – ieškoti Jėzaus ir tai atspindėti dabartinėms kultūroms dabartine kalba. 

„Spinduliuokime tolerancijos, gailestingumo, taikos ir brolybės vertybes, kad liudytume – „garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“ (Lk 2, 14). Tegul mus užtaria Švenčiausioji Mergelė Marija. Paskutinis dalykas, kuris miršta, yra viltis. Visiems linkiu linksmų Kalėdų ir laimingų  Naujųjų Metų“, – savo kalėdiniame sveikinime rašo chaldėjų patriarchas. (RK / Vatican News)

2021 gruodžio 24, 14:32