Paieška

Senegalo, Mauritanijos, Žaliojo Kyšulio ir Gvinėjos Bisau vyskupų konferencijos nariai Senegalo, Mauritanijos, Žaliojo Kyšulio ir Gvinėjos Bisau vyskupų konferencijos nariai  

Bažnyčia Vakarų Afrikoje, sinodinis procesas ir „Fratelli tutti“

Gavėnia tikrai dar ne čia pat, tačiau Vakarų Afrikos katalikų vyskupai, rengdamiesi 2022 metų priešvelykiniam atgailos laikotarpiui, sutarė, jog jų žinios Dievo tautai tema bus „Visi esame broliai ir seserys“.

Senegalo, Mauritanijos, Žaliojo Kyšulio ir Gvinėjos Bisau katalikų bendruomenės bus kviečiamos per gavėnią, kuri 2022 m. prasideda kovo 2 d., atnaujinti įsipareigojimą sutvirtinti brolystės ir seserystės ryšius tarp tikinčiųjų, išpažįstančių mūsų Viešpatį Jėzų, kuris mirė ir prisikėlė, kad visus žmones sutaikytų su Dievu ir vienus su kitais, ir tai daryti popiežiaus Pranciškaus enciklikos Fratelli tutti mokymo šviesoje.

Vakarų Afrikos regiono katalikų vyskupai posėdžiavo Santjago salos vyskupijoje, Žaliojo Kyšulio Respublikos sostinėje Prajoje, metinėje vyskupų konferencijos asamblėjoje aptarė Bažnyčios aktualijas, kurių bene svarbiausia – Katalikų Bažnyčioje neseniai prasidėjęs sinodinis procesas. Ganytojai asamblėją, kurios tema – „Vyskupų misija sinodinėje kelionėje“, pradėjo rekolekcijomis, jų metu pašventė Dievui savo ganytojišką misiją Bažnyčioje, pašauktoje gyventi dėl visų jos narių sinodalumo ir bendrystės.

Keturių Vakarų Afrikos kraštų vyskupai taip pat pritarė naujoms normoms, kurios turėtų padėti sklandžiau tvarkyti kai kuriuos administracinius reikalus vyskupijų lygmeniu, aptarė savo šalių socialinio ir politinio gyvenimo aktualijas dabartinių iššūkių demokratinėms sistemoms laikotarpiu ir pasidžiaugė Žaliojo Kyšulio Respublikoje sėkmingai praėjusiais prezidento rinkimais. (SAK / Vatican News)

2021 gruodžio 20, 10:30