Paieška

„Kūrinijos laikas“ „Kūrinijos laikas“ 

„Kūrinijos laikas 2021“: būti svetingais namais

Svetingi namai yra vienas iš „Kūrinijos laiko“ tikslų, sako judėjimo „Laudato si’“ lyderė Cecilia Dall’Oglio. Tai metas vilčiai ir gydymui.

Ekumeninis „Kūrinijos laikas“ minimas visose krikščioniškose Bažnyčiose. Popiežius pažadėjo ateinančiomis dienomis šia proga paskelbti žinią su ortodoksų patriarchu Baltramiejumi ir anglikonų primu J. Welby. „Laudato si‘“ judėjimo lyderė Cecilia Dall’Oglio šia proga akcentuoja dialogo svarbą. Pokalbyje „Vatican News“ Cecilia Dall’Oglio pristatė šių metų „Kūrinijos laiko“ temą, kurią susiejo su savo brolio, Sirijoje prieš aštuonerius metus be žinios dingusio jėzuito t. Paolo Dall’Oglio, Mar Musa vienuolyno bendruomenės steigėjo, dialogo patirtimi.

Šiemet „Kūrinijos laiku“ esame raginami tapti svetingais namais, juos kurti per dialogą, įsipareigoti kitiems sukurti priebėgą, tai daryti dabar ir su kitais, sako Cecilia Dall’Oglio. Pasak jos, tai kartu visų konfesijų krikščionių atsinaujinimo ir vilties metas. Šiemet „Kūrinijos laikui“ parinkta tema: „Namai visiems. Dievo „oikos“ (namų) atnaujinimas“.

„Visų šio laikotarpio renginių simbolis yra „Abraomo palapinė“. Manau, kad mano brolis Paolo, apie kurį neturime žinių nuo 2013 metų, labai džiaugtųsi pamatęs tiek daug „Abraomo palapinių“, statomų mūsų bendruomenėse visame pasaulyje ir simboliškose vietose visuose žemynuose, ypač visų mūsų, pasaulio krikščionių, reiškiamose mintyse ir įsipareigojimuose kurti svetingus namus visiems, atnaujinti Dievo „oikos“, t. y. namus, kad svetingumas, kaip charizma, viena iš Mar Musa bendruomenės kolonų, mums galėtų būti kelrodžiu pavyzdžiu, sakė jėzuito t. Paolo sesuo.

„Svetingumas reiškia erdvės sukūrimą, vietą susitikimui, kad ištiestomis rankomis vieni kitus priimtume“, – pasakė Cecilia Dall’Oglio, viena iš „Laudato si’“ judėjimo lyderių.

Pasak jos, svarbu, kad mūsų bendruomenės skirtų laiko susimąstyti apie „ekologinį atsivertimą“. Svarbu melstis, prašyti Viešpaties, kad jis suteiktų atpažinimo malonę ir galėtume suprasti, ar mes, kaip krikščionių tikinčiųjų bendruomenė, tikrai kuriame namus visiems.

„Dievo „oikos“ atnaujinimas užgimsta suprantant, kad ši Žemė ir visa, kas joje yra, yra Viešpaties. Šią Žemę, kurią popiežius enciklikoje „Laudato si‘“ vadina mūsų bendrais namais, šiuos namus – „oikos“ – sudaro ryšiai. Žinome, jog Kūrėjas suteikė žmonijai ypatingą uždavinį rūpintis šiais jo namais, kad bendromis pastangomis juos kartu globotume teisingais ekologiniais, socialiniais, ekonominiais ir politiniais ryšiais.“

Popiežius Pranciškus praėjusio trečiadienio, rugsėjo 1-osios, bendrojoje audiencijoje paminėjo Pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną, prisiminė, jog tai kartu ir „Kūrinijos laiko“, kuris tęsis iki spalio 4 d., Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės, pradžia. „Drauge su įvairių krikščioniškų konfesijų broliais ir seserimis melskimės ir dirbkime vardan mūsų bendrų namų sukūrimo šiais sunkios planetos krizės laikais“, – ragino popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

Kūrinijos laikas 2021
2021 rugsėjo 03, 14:32