Paieška

Kun. Grzegorz Strzelczyk Kun. Grzegorz Strzelczyk 

Kun. Strzelczyk: Varšuvos konferencija dėl lytinio išnaudojimo – svarbu įsiklausyti ir dalytis

Lenkų kunigas Grzegorz Strzelczyk, vienas svarbiausių ekspertų, ginančių nepilnamečius ir pažeidžiamus asmenis, apžvelgia tris dienas Varšuvoje vykusią konferenciją. „Gilinomės į skirtingas patirtis, kurios reikalingos imantis bendrų veiksmų. Bažnyčia turi atgauti prarastą pasitikėjimą ir skirti didesnį dėmesį aukoms.“

Rugsėjo 19–22 dienomis Varšuvoje vyko  Centrinės ir Rytų Europos Bažnyčios konferencija, skirta itin aktualiai nepilnamečių ir pažeidžiamų žmonių lytinio išnaudojimo problemai. Renginys, įgyvendintas Popiežiškosios Nepilnamečių apsaugos komisijos ir Lenkijos vyskupų konferencijos iniciatyva, sėkmingai pavyko dėl kelių faktorių: dalijimosi tyrimais, analize, skirtingų patirčių nagrinėjimo, gilinimosi bei asmeninių dvasininkų, ekspertų susitikimų su išnaudojimo aukomis. Stiprių išgyvenimų lydėti susitikimai paskatino imtis naujų bendrų projektų, kurie padėtų išnaikinti smurtą ir išnaudojimą.

„Manau, kad būtent tuo ir svarbi ši konferencija“, – sakė kunigas Grzegorz Strzelczyk, lenkų teologas, mažamečių apsaugos ekspertas, kuris renginyje skaitė pranešimą „Mūsų bendra misija – saugoti Dievo vaikus“. Pasak kunigo, konferencijoje buvo lyginamos vidinės situacijos, kurios iškyla Centrinės ir Rytų Europos šalių Bažnyčiose. „Visi pradėjome eiti tuo keliu, bet visiškai skirtingai“, – sako kunigas. Dvasininkas pasakojo apie Lenkijos Bažnyčios patirtį, kaip ji bando užtikrinti nepilnamečių apsaugą.

„Esame pusiaukelėje. Po daugybės iškilusių skandalų Lenkijos Bažnyčia sukūrė sistemą, kuri pradeda veikti“, – pasakoja kunigas. Tai sistema, susijusi su vyskupijomis – vyskupai delegavo asmenis, atsakingus už šių sužeistų žmonių priėmimą, taip pat paskirti ganytojai, dvasiškai palydintys papiktintuosius, nukentėjusius. Visa tai remia švietimo centras, esantis Krokuvoje, kuris rūpinasi dvasininkų, katechetų ir pasauliečių švietimo atnaujinimu, aiškinasi, kaip užkirsti kelią išnaudojimui. Kunigai ir vyskupai taip pat prieš dvejus metus ėmė finansuoti fondą, kuris ekonomiškai remia aukų palydėjimo ir gynimo veiklą.

Kunigas Grzegorz Strzelczyk savo pranešime kalbėjo apie išnaudojimo pasekmių teologinę dimensiją. Jų yra daug, bet kunigas ypatingai išskiria vieną. „Tikėjimo aktas, kuris paprastai remiasi pasitikėjimu. Mes šiandien negyvename Kristaus laikais, pasitikime liudytojais, kurių šaknys seniasi gyvybės iš apaštalų tikėjimo. Tačiau, jei asmuo patiria išnaudojimą iš Bažnyčios atstovo, šis pasitikėjimas susilpnėja. Jei silpnėja pasitikėjimas – silpnėja tikėjimas, ir, jei liudytojai tampa nebepatikimi, pakenkiama tikėjimui. Tai ne tik psichologinis klausimas, bet ir gili teologinė problema“, – sako kunigas G. Strzelczyk. Jis išskiria kelis išnaudojimo skandalo lygmenis. Pirmasis – tai pats išnaudojimas, kitas susijęs su neteisinga Bažnyčios vyresniųjų, kurie kartais nemoka gailestingai priimti išnaudojimo aukų, reakcija. Trečias lygmuo susijęs su faktu, kad Bažnyčia nesugeba pradėti tikro atgailos kelio – kai jau sužinoma, kas įvykdė nusikaltimą, kaltasis Bažnyčios narys nesugeba pripažinti savo atsakomybės. Ketvirtasis lygmuo, kurį nurodo sužeisti žmonės, – rūpinamasi tik kunigų, Bažnyčios narių nuskriaustais asmenimis, o tais, kurie nukenčia nuo giminaičių ar kaimynų, – daug mažiau. Jei persekiotojas nėra kunigas, yra mažiau galimybių padėti aukai. 

Bažnyčia turi atgauti pasitikėjimą gydydama sužeistus žmones. Bažnyčios dėmesio centre turi būti auka. Be to, reikia pradėti atgailos kelią. Trečias dalykas – prevencija, padedanti sukurti mentalitetą,  kuris ilgainiui padėtų sumažinti smurto atvejų, apibendrina nepilnamečių apsaugos ekspertas kun. G. Strzelczyk. (DŽ/Vatican News)

2021 rugsėjo 24, 13:53