Paieška

Kankinys don Giovanni Fornasini Kankinys don Giovanni Fornasini 

Kankinys kun. G. Fornasini skelbiamas palaimintuoju

Sekmadienį, rugsėjo 26-ąją, Bolonijos Šv. Petronijaus bazilikoje skelbiamas palaimintuoju kankinys kun. Giovanni Fornasini. Beatifikacijos iškilmei popiežiaus vardu vadovaus kardinolas Marcello Semeraro, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas.

Popiežius Pranciškus šių metų sausio 21-ąją leido paskelbi dekretą dėl 1944 metų spalio 13 d. Marzabotto vietovėje, Bolonijos metropolijoje, nužudyto 28 metų kun. Giovanni Fornasini kankinystės, nurodant, kad jis buvo nužudytas iš neapykantos tikėjimui.

Marzabotto gyvenvietė yra liūdnai pagarsėjusi dėl nacistinės Vokietijos karių Antrojo pasaulinio karo metais įvykdytų kraupių žudynių. Per pirmąsias masines žudynės Monte Sole kalnyne 1944 metų rugsėjo 28–29 dieniomis nužudyta 770 žmonių. Naciai per keršto operacijas už partizanų veiksmus trumpam buvo suėmę ir jauną kunigą don Giovanni Fornasini, į kurį buvo atkreiptas dėmesys dėl jo pastangų sutaikinti vietinius, kad būtų išvengta daugiau aukų. Spalio 13 dieną esesininkų karininkas palydėjo kunigą į vietinių gyventojų laidotuves kalnų vietovėje San Martino Caprara, tačiau don Giovanni iš ten nebegrįžo. 1945 m. kunigo kūną su kankinimo žymėmis surado jo brolis.

1941 metais diakonu ir 1942 metais kunigu įšventintas Giovanni Fornasini buvo paskirtas Sperticano parapijos vikaru, tačiau nelauktai mirus klebonui buvo paskirtas į jo vietą. Nacių okupacijos metais don Giovanni parapijos patalpas pavertė parama dalijančiu labdaros centru, liudijo ypatingą atjautą po Monte Sole žudynių – guodė aukų artimuosius, šelpė benamius, bejėgius senolius ir jų globojamus našlaičius. Garsas apie jo kankinystę greitai pasklido po visą Bolonijos arkivyskupiją ir išliko iki dabartinių laikų, palydimas tam tikrų ženklų jo užtarimu.

Bolonijos arkivyskupija kun. Giovanni Fornasini asmenyje įgijo iškilų meilės Kristui ir ištikimybės jo Evangelijai liudytoją, sakoma dekrete dėl jo kankinystės. (SAK / Vatican News)

2021 rugsėjo 26, 02:47