Paieška

Kanados čiabuvių malda už nukentėjusius artimuosius Kanados čiabuvių malda už nukentėjusius artimuosius  

Kanados vyskupų parama susitaikymo su čiabuviais projektams

Nėra tokio žingsnio, kurį žengus būtų pašalintas internatuose nukentėjusiųjų artimųjų skausmas, tačiau Kanados katalikų vyskupų konferencija, gailėdamasi už čiabuvių patirtą prievartą, viliasi galinti padėti užgydyti žaizdas ir paskatinti susitaikymą su pirmykščių tautų bendruomenėmis.

Po tokių skambių žodžių Kanados vyskupai įsipareigojo per penkerius metus paskirti 30 milijonų dolerių nacionaliniams susitaikymo projektams visuose Kanados regionuose.

Ką tik išrinktas Kanados vyskupų konferencijos pirmininkas Raymond Poissin pareiškė, jog vyskupai po plenarinės asamblėjos penktadienį, rugsėjo 24 dieną, kai besąlygiškai atsiprašė Kanados čiabuvių už prievartą katalikiškose mokyklose, suvokė, jog katalikiškos institucijos turės imtis papildomų konkrečių veiksmų atsilyginti nukentėjusių artimiesiems, kad jiems ir jų bendruomenėms padėtų užgydyti nusikaltimų atvertas žaidas.

William McGrattan, Kanados katalikų episkopato vicepirmininkas, pareiškime patikino, jog vyskupai, įsiklausydami į nukentėjusių čiabuvių pasakojimus, užmegzdami naujus santykius ir, kur galima, bendradarbiaudami, galės išmokti kartu eiti nauju vilties keliu. Pasak jo, katalikų vyskupai savo sprendimuose vadovavosi principu, jog turėtų nekalbėti apie pirmykštes tautas, metisus ir inuitus, pirma nepasitarę su jų atstovais. Šiuo tikslu episkopato pasitarimai su vietinių čiabuvių bendruomenių lyderiais bus labai svarbūs siekiant atpažinti, kurias paramos programas reikia paremti.

Kanados vyskupai, išsakę nuoširdų gailestį ir vienareikšmišką atsiprašymą už katalikiškuose internatuose įvykdytus nusikaltimus – fizinius, psichologinius, emocinius, dvasinius, kultūrinius ir seksualinius – pripažino, jog daugelis vienuolinių ir diecezinių bendruomenių buvo dalis sistemos, kuria siekta nuslopinti indėnų čiabuvių kalbą, kultūrą ir dvasingumą, pažeidžiant šių tautų atstovų istoriją, tradicijas ir paveldą.

Istorinių ir negyjančių žaizdų skausmas išlieka iki dabar, patikino atgailos akte Kanados katalikų vyskupai. Kanados vyskupų atsiprašymo aktui pritarė visų 65 krašto vyskupijų ganytojai. Be to, vyskupai priminė, jog popiežius Pranciškus žada susitikti su Kanados katalikiškuose internatuose nukentėjusių asmenų artimaisiais, Kanados čiabuvių lyderiais ir jaunimu. Susitikimas planuojamas Vatikane 2021 m. gruodžio 17–20 dienomis. (SAK / Vatican News)

2021 rugsėjo 28, 14:36