Paieška

Arkivyskupas Borisas Gudziakas Arkivyskupas Borisas Gudziakas 

Ukrainietis vyskupas B. Gudziakas: nepriklausomybė – tai atsakomybė

Ukrainoje šiomis dienomis iškilmingai minimos nepriklausomybės paskelbimo trisdešimtosios metinės. Ukrainos nepriklausomybės atkūrimas reiškė ir laisvės grąžinimą Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčiai, kurią sovietinis režimas buvo uždraudęs.

Ukrainoje švenčiamos sukakties proga interviu portalui „Vatican News“ davė ukrainiečių graikų katalikų arkivyskupas Borisas Gudziakas, Filadelfijos metropolitas Jungtinėse Valstijose. Komunistų režimas buvo uždraudęs graikų apeigų Katalikų Bažnyčios veiklą. Tačiau ir pogrindžio sąlygomis ji stengėsi išsaugoti žmonių tikėjimą, taip pat atliko labai svarbų vaidmenį padėdama išsaugoti ukrainiečių tapatybę ir palaikydama jų laisvės troškimą, kalbėjo arkivyskupas. Už tai graikų apeigų Katalikų Bažnyčia sumokėjo labai didelę kainą, neteko 90% savo kunigų, kurie buvo nužudyti arba ištremti į Sibirą. Ukrainos nepriklausomybės paskelbimas suteikė Bažnyčiai laisvę gyventi, veikti ir vystytis. Šiandien, pasak arkivyskupo, reikia atsiminti, kad Bažnyčia neturi tapatintis su valstybe ar siekti laisvoje visuomenėje privilegijų, bet turi liudyti artimo meilę, padėti žmonėms, juos drąsinti ir laiminti.

„Iškovojus nepriklausomybę tik prasidėjo naujas gyvenimas. Dabar mūsų pareiga – tvirtinti moralinius ir dvasinius mūsų sambūvio pagrindus ir tokį Bažnyčios gyvenimą, kuriame būtų liudijama artimo meilė“, – kalbėjo graikų katalikų arkivyskupas Borisas Gudziakas. Pasak jo, be ekonominių, socialinių ir politinių sunkumų, naujos visuomenės kūrimo kelyje yra ir kitų rimtų kliūčių: sovietinis režimas sistemingai naikino žmonių tarpusavio pasitikėjimą, kuris yra bendruomenės, visuomenės ir tautos pagrindas, ir ši žaizda dar neužgijo. Religija ir Bažnyčia padeda atgauti šį pasitikėjimą, todėl totalitariniai režimai jų bijo. Diktatūros nori viską kontroliuoti, o dvasinis gyvenimas išlaisvina žmones, padeda peržengti ribas ir kurti santykius, bendrystę. „Dievas mus sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą, laisvus ir kūrybingus, tačiau laisvė reikalauja atsakomybės“, – sakė Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios vyskupas. (JM / Vatican News)

2021 rugpjūčio 25, 10:38