Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (rugpjūčio 8 d.)

Bažnytinių įvykių kronikoje tęsiasi vasariški renginiai – atgaivos ir dvasinės brandos kviečiama semtis stovyklose ir piligriminiuose žygiuose. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos feisbuko paskyroje dalijamasi atostogų akimirkomis iš jaunimo stovyklų, atlaidų, piligriminių žygių, rekolekcijų ir laisvalaikio. Džiaugiamasi, kad „vasaros atokvėpio laikas įgavo pagreitį“ ir drauge pažymima: „ Visa tai – didesnei Dievo garbei!“

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras pasakoja apie liepos pabaigoje surengtą įsimintiną vasaros nuotykį – stovyklą „Esi vertas daugiau“. Jau aštuntą kartą organizuotos jaunimo stovyklos programa buvo pažymėta šeimos tema, įdomų ir prasmingą laiką padėjo kurti beveik pusšimtis savanorių – „šviesos karių“.

Rugpjūčio pradžioje Marijampolėje vyko tradicinė Grigališkojo choralo savaitė. Savaitės dalyviai kursuose gilino giedojimo žinias bei įgūdžius, vyko į Šv. Benedikto vienuolyną Palendriuose, dalyvavo pamaldose Marijampolės bazilikoje ir Alvito šv. Onos bažnyčioje.

Praėjusį sekmadienį Leipalingyje vyko ypatingos iškilmės: švęsti Šv. Onos atlaidai ir Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios 200 metų jubiliejus. Šventės dalyviams buvo pristatyta šia proga parengta knyga apie dviejų šimtmečių Leipalingio bažnyčios istoriją. Šv. Mišias transliavo LRT Plius televizija.

Praėjusį sekmadienį Vilnijoje jau dvyliktą kartą surengtas piligriminis žygis Dievo Gailestingumo žinios skleidėjų, seserų Vandos Boniševskos ir Helenos Majevskos pėdsakais. Žygiu iš Buivydžių į Pričiūnus drauge paminima Angelų seserų kongregacijos (CSE) veikla šioje parapijoje. Piligriminis žygis parašomas portale L24.lt: džiaugiamasi šventiška nuotaika Angelų seserų ir svečių iš Elko vyskupijos dalyvavimu. Žygio metu buvo meldžiama seserų Vandos Boniševskos ir Helenos Majevskos iškėlimo altoriaus garbę. Vilnietės mistikės, sesers Helenos Majevskos „Dienoraštį“ neseniai lietuviškai išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Savo dienoraštyje ses. Helena Majevska rašė apie misiją drauge su kun. Mykolu Sopočka tęsti ir papildyti ses. Faustinos Kovalskos darbą.

Šią vasarą Šventojoje organizuojamas „Sekmadienio pašnekesių“ renginių ciklas. Restorano „Du malūnai“ aplinkoje kas antrą sekmadienį vyksta susitikimai su įdomiais tikėjimo liudytojais. Portale „Laikmetis.lt“ dalijamasi susitikimų įrašais.

 Laikmetis. Lt“ ir „Bernardinai.lt“ praneša apie sumanymą Pakutuvėnuose surengti trijų dienų Marijos festivalį, pasitinkant Marijos Ėmimo į dangų – Žolinės iškilmę. Apie šio pirmo Lietuvoje festivalio sumanymą pasakoja viena iš jo organizatorių Gintautė Kazlauskienė. Beje, liepos mėnesio maldyne „Magnificat“ skiltyje „Evangelijos liudytojai“ Gintautė Kazlauskienė plačiau pasakoja apie savo tikėjimo kelią ir apaštalavimo tarnystes, pastaruoju metu išplėtotas ir virtualioje erdvėje: tarp jų rekolekcijos moterims „Sveika Marija“, feisbuko grupė „Marijos dukros“, „Pasiaukojimo Marijai rekolekcijos“ ir kitos iniciatyvos.

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato pirmame aukšte atvėrė duris socialinis restoranas. Tai bendruomeninių socialinės integracijos veiklų programos projektas: už socialinį verslą apdovanota įmonė „Pirmas blynas“ plėtoja savo veiklas Ramintojoje.

Laikraštyje „XXI amžius“ siūloma pakeliauti „Sūduvos signatarų žiedu“: Sūduvoje gimę šeši iš dvidešimties Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų. Visoms Vasario 16-osios Akto signatarų tėviškėms šiemet suteiktas kultūros paminklų statusas. Maršruto aprašyme ir signatarų gyvenimo istorijose įkvepia įvairių pasaulėžiūrų žmonių bendras darbas Tėvynės labui.

Vasaros atokvėpio metu galime įdėmiau perskaityti sudominusius straipsnius ar tęstines publikacijas. 

„Bernardinai.lt“ Milda Vitkutė svarstė „Kuo jaunus žmones patraukia senoji Bažnyčios liturgija“. Straipsnyje atsiliepiama į popiežiaus Pranciškaus paskelbtą motu proprio laišką „Traditionis custodes“, kuriuo apribojamas tradicinės liturgijos naudojimas. Aptariama pamėgusių tradicinę liturgiją ir grigališkąjį giedojimą Prancūzijos tikinčiųjų patirtis.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje taip pat skelbti liepos viduryje Palangoje vykusios ekumeninės konferencijos pranešimai. Šios konferencijos sumanytojas ir organizatorius biblistas Giedrius Saulytis: skelbiamas jo pranešimo tekstas „Vienybės imperatyvas Naujajame Testamente“. Ortodoksų kun. Gintaro Jurgio Sungailos pranešime apibendrinamai svarstoma „Apie tris ekumenizmo tipus“.

Vienas iš minėtos ekumeninės konferencijos prelegentų, kun. prof. Romualdas Dulskis yra neseniai pasirodžiusios knygos „Evangelija pagal Konfucijų“ autorius. „Bernardinai.lt“ redaktorė Aušra Čebatoriūtė pristato kun. prof. Romualdo Dulskio studijų siekį: „Gerbti visa, kas tikra ir šventa nekrikščioniškose kultūrose“. Ši knyga sulaukė daugiau atgarsių: ortodoksų kun. Gintaras Sungaila „Bernardinai.lt“ pasidalino savo amžiaus krikščionių kartai būdingu požiūriu – poleminiu straipsnio pavadinimu „Ar tikrai mums vis dar trūksta atvirumo kitoms religijoms?“

Irena Petraitienė „Bernardinai.lt“ tęsia pažintinę kelionę vyskupo Motiejaus Valančiaus biografijos puslapiais. IX tęstinės publikacijos dalyje pasakojama apie Kauno laikotarpiu vykusią vyskupo pogrindinę kovą priešinantis imperinei rusifikacijos politikai.

Elvyra Kučinskaitė jau dešimta tęstine apybraiža kvietė „įsižiūrėti į Dubingius“ per vaizdingas šio krašto žmonių istorijas.

Telšių vyskupija praneša apie Šv. Antano katedros antrajame aukšte atstatytą baldakimą, kuris anksčiau dengė vyskupo sostą – katedrą. Po šiuo baldakimu sėdėjo pirmasis Telšių vyskupas Justinas Staugaitis, Dievo tarnas Vincentas Borisevičius, vyskupas Pranciškus Ramanauskas ir kiti iškilūs vyskupijos ganytojai. Prieš keliasdešimt metų perkėlus vyskupo sostą į pirmąjį aukštą baldakimas buvo išmontuotas ir saugomas zakristijoje. Dėl savo istorinės reikšmės bei meninės vertės baldakimas buvo sugrąžintas į buvusią vietą ir eksponuojamas katedros lankytojams.

Sekmadienį Kaišiadorių katedroje švęsta titulinė Kristaus Atsimainymo šventė ir parapijos atlaidai. Po iškilmingų atlaidų Mišių šventoriuje vyko Eucharistinė procesija ir agapė prie parapijos namų.

Kastantas Lukėnas

2021 rugpjūčio 08, 12:08