Paieška

Devintinės Devintinės 

Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (birželio 6 d.)

Sekmadienį švęstos Devintinės ir Tėvo diena. Planuojant Devintinių procesijas vis dar teko paisyti karantino suvaržymų. Tėvo diena priminė Lietuvos vyskupų raginimą per gegužines ir birželines pamaldas tiesti maldos tiltą savo šeimose ir už šeimas, ypač nuo Motinos iki Tėvo dienos.

Galima sakyti, kad Tėvo diena ir tėvystės dovana šiemet minima tęstiniu būdu per visą Šv. Juozapo metų laiką

Birželio „Artumoje“ redaktorius kviečia skaitytojus glaustis prie Švenčiausiosios Jėzaus Širdies ir ten ieškoti pagalbos išgyvenant susiskaldymų bei priešiškumo gūsius, paveikiančius net saviškius, tikinčiuosius, artimiausius žmones.

Birželį – Tėvo dienos ir Švč. Jėzus Širdies mėnesį „Artumoje“ kviečiama ieškoti vilties ne tik danguje, bet ir šioje žemėje – tęsiama pažintis su šių dienų juozapais.– paprastais, drauge nepaprastais tėvais. Šiame numeryje pokalbyje apie tėvystę „Kasdienė tėvo duona“ kalbinamas trijų sūnų tėtis Audrius Vasiliauskas.

Kun. Marius Talutis siūlo pažvelgti per tėvystės prizmę į pal. Teofilių Matulionį, artėjant jo minėjimo dienai. Straipsnyje „Palaimintasis Teofilius ir kardinolas Vincentas“ apžvelgiamas vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio ir kardinolo Vincento Sladkevičiaus dvasinis ryšys. Autorius, kuris yra pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius, baigia straipsnį mintimi: „Šiandien šie vyskupai yra realūs tėvystės perdavimo pavyzdžiai“ ir kviečia melsti jų užtarimo pakelti dienos vargus bei gyvenimo iššūkius.

Tęsiant pažintį su Lietuvos parapijomis aprašoma Kėdainių Šv. Juozapo parapija. Lankantis „Pas Kėdainių šventą Juozapą“ siekiama užčiuopti, kodėl ši parapija yra lyg šeima ir kas joje traukia jaunimą. Pasak publikacijos, vienas gražiausių dalykų šioje parapijoje yra jaunimo savanorystė Caritas iniciatyvose.

Birželio 1-ąją Telšių vyskupijoje minėta vyskupijos globėjo šv. Justino šventė. Telšių katedroje švęsta Eucharistija, vyko vyskupijos kunigų susitikimas. Susitikimo pabaigoje vysk. Algirdas Jurevičius pristatė naujai pasirodžiusią savo knygą „Žemaitija popiežiaus globoje“. Žemaitijai 2021-ieji metai reikšmingi tuo, kad sukanka 600 metų nuo popiežiaus Martyno V bulės Mirabilis Deus (1421 m. rugsėjo 11 d.), kuria popiežius priima įtikėjusius žemaičių krikščionis į savo tėvišką globą.  Šūkiu „Žemaitija popiežiaus globoje. 600 metų“ Telšių vyskupija pradeda minėti šio reikšmingo įvykio sukaktį, pirmiausia kviesdama aktyviai dalyvauti Žemaičių Kalvarijos atlaiduose ir sustiprinti savo pasiryžimą liudyti krikščioniškąjį tikėjimą.

Antradienį Šiauliuose Pasaulinės vaikų gynimo dienos proga vyko piligriminis žygis nuo Šiaulių katedros į Kių kalną, kur aukotos šv. Mišios.

Prezidento komunikacijos grupė praneša apie birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Prezidentūros Kolonų salėje vykusią respublikinę konferenciją „Šeimos politikos iššūkiai ir galimybės: kompleksinės paslaugos šeimai“, kurią organizavo Nacionalinė šeimos taryba.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba dalijasi pasakojimu ir nuotraukomis po praėjusį šeštadienį vykusio Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės pagerbimo: ji perlaidota gimtojoje parapijoje, Šv. Antano bažnyčios šventoriuje. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas perlaidojimo proga vadovavo šv. Mišioms prašant, kad Elena Spirgevičiūtė būtų paskelbta palaimintąja. Homilijoje jis sakė: „Kartais tiesos liudijimui reikalinga net gyvenimo auka Tiesa yra didesnė negu laikinoji tikrovė, ir tiesos liudytojas tampa Dievo karalystės liudytoju“. Savo sesės skautės Elenos pagerbti atvyko ir skautų organizacijos narių.

Praėjusį šeštadienį Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyne vyko brolių pranciškonų organizuota šlovinimo konferencija, skirta vyrams Tėvo dienos proga „Jus aš draugais vadinu“ (Jn 15, 15). Konferencijos vaizdo įrašas pasiekiamas portale viltiesmiestas.lt.

Vilkaviškio vyskupija džiaugiasi praėjusį šeštadienį Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčioje vykusiu jubiliejiniu minėjimu: tikintieji dėkojo Dievui už elzbietietę ses. Joaną Liaukiūtę vienuolinių įžadų 50-ies metų jubiliejaus proga. Mišių aukai vadovavęs vysk. Rimantas Norvila  pažymėjo, kad ses. Joana šiuo yra vienintelė iš Šv. Elzbietos seserų kongregacijos, davusi įžadus dar tarybiniais laikais, ji liudija seserų elzbietiečių tarnystės Lietuvoje istoriją.

Laikraštyje „XXI amžius“ rašyta apie Vilkijos bendruomenės šventę: minėtos Šv. Jurgio parapijos bažnyčios statytojo kun. Stanislovo Bačkio gimimo 155-osios metinės. Mišias ta proga aukojo kardinolas Audrys Juozas Bačkis – Vilkijos bažnyčios statytojas kun. Stanislovas yra kardinolo senelio brolis. Kun. Stanislovas Bačkis pasižymėjo ypatingais gabumais ir daug kuo pasitarnavo Vilkijos parapijai bei bendruomenei.

Kitame straipsnyje redaktorius Romas Bacevičius rašo apie Lekėčių bendruomenės tradicinį Partizanų pagerbimo, kariuomenės  ir visuomenės vienybės dienos renginį. Renginys prasidėjo Mišiomis Lekėčių bažnyčioje, kur Mišias aukojo vyskupas Jonas Kauneckas.

Gegužės šeštadieniais iš Šiluvos šventovės transliuotas pokalbių ciklas „Marija – didžioji piligrimė“ sulaukdavo bemaž 15 tūkst. žiūrovų. Paskutiniame gegužės pabaigos nuotoliniame susitikime apie šeimos piligrimystę dalijosi Audrius ir Asta Jesinskai. Kapelionu kariuomenėje tarnaujantis nuolatinis diakonas Audrius Jesinskas sakė esąs „apkasų kapelionas“ ir džiaugėsi galimybe skelbti Kristų kariams jų kasdienės tarnybos aplinkoje.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Aušra Mizgirienė aptarė neseniai paskelbtą popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį laišką apie katecheto pasauliečio tarnystės steigimą Antiquum ministerium. Šeimų pastoracijos ir katechetikos srityse besidarbuojanti autorė svarsto, kaip ši katecheto pasauliečio tarnystė galėtų būti įgyvendinta Lietuvoje: šia tema ji dalijasi neformalioje apklausoje surinktomis nuomonėmis.

Šeštadienį vyko metinė Vilniaus arkivyskupijos Caritas nuotolinė konferencija „Laiko ženklai“.

Maltos ordino pagalbos tarnyba šiemet švenčia veiklos 30-metį. Lietuvos maltiečiai priklauso vienai seniausių labdaros organizacijų pasaulyje – Maltos ordinui, teikiančiam pagalbą vargstantiems net 120 šalių. Veiklos jubiliejų švenčianti organizacija Lietuvoje vienija apie 1500 savanorių 43 šalies vietovėse – pagalba teikiama seneliams, stokojančiose šeimose augantiems vaikams, neįgaliesiems, sunkumus išgyvenantiems asmenims, pabėgėliams.

Kastantas Lukėnas.

2021 birželio 06, 18:30