Paieška

Ivo Baldi Gaburri Ivo Baldi Gaburri 

Koronavirusas pasiglemžė Peru vyskupo gyvybę

Peru Bažnyčia su didžiu skausmu, bet ir su priskėlimo viltimi pranešė apie Hauri vyskupijos ordinaro mirtį ketvirtadienį, birželio 11 dieną, Huarazo regione. Italų kilmės vyskupas Ivo Baldi Gaburri buvo pirmas Hauri vyskupijos vyskupas ordinaras ir tapo pirmuoju pareigas einančiu Peru vyskupu, mirusiu nuo COVID-19.

Iš centrinės Italijos netoli Asyžiaus kilęs 74 metų amžiaus vyskupas 1975 metais atvyko į Peru, įsidarbino Huari prelatūroje, tarnavo parapijos klebonu, seminarijos rektoriumi ir prelatūros vikaru, o 1999 metais buvo šv. Jono Pauliaus II konsekruotas Huarazo vyskupu. 2008 metais Benediktas XVI Huari prelatūrą pertvarkė į vyskupiją ir pirmuoju vyskupu paskyrė Ivo Baldi Gaburri. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 14, 09:51