Paieška

Kūrinija yra Dievo dovana žmogui Kūrinija yra Dievo dovana žmogui 

Sekminės, Bažnyčios ir kūrinijos šventė

Sekminių sekmadienį, gegužės 23 dieną, Anglijos ir Velso bažnyčiose bus skaitomas ganytojų laiškas, kuriame primenama, kad Šventoji Dvasia veikia ne vien Bažnyčioje, ne vien tikinčiųjų gyvenime, bet ir visoje kūrinijoje. Gyvenimas pagal Šventąją Dvasią apima ne vien žmogiškus ryšius, bet ir elgesį su kūrinija.

„Mūsų pasaulis, Dievo kūrinija, yra brangi dovana. Tai mūsų bendri namai, patikimi iš kartos į kartą. Kaip naudojame savo laisvę? Kaip elgiamės su dovana? Ar elgiamės su bendrais namais meiliai, rūpestingai ir pagarbiai?“ – klausia Anglijos ir Velso ganytojai. Atsakymas nėra toks, kokio norėtųsi, – mūsų visuomenės elgiasi netvariai, vartoja per daug, neteisingai elgiamasi neturtingesnių visuomenių atžvilgiu. Galima priminti platesnį Sekminių laiško kontekstą – Katalikų Bažnyčia mini Laudato si’ metus, o Jungtinė Karalystė šiemet priglobs Didžiojo G7 susitikimą ir pasaulinę konferenciją apie klimatą COP26. Šiame kontekste tradicinė Sekminių liturgijos malda – „Atsiųsk, Viešpatie, savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą!“ – suskamba naujai. (RK / Vatican News)

2021 gegužės 19, 15:01