Paieška

Arkivyskupo Dominique'o Mathieu  konsekracijos dalyviai Arkivyskupo Dominique'o Mathieu konsekracijos dalyviai 

Romoje konsekruotas naujasis Teherano arkivyskupas

„Būk kaip šv. Pranciškus, norėjęs būti panašus į Nukryžiuotą Kristų ir skelbti Evangeliją visoms tautoms“, – sakė Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri, vasario 16-ąją aukodamas Mišias, kurių metu buvo konsekruotas vyskupu prieš kelias savaites popiežiaus paskirtas Therano-Isfahano arkivyskupas Dominique Mathieu, OFM Conv.

Naujojo vyskupo konsekracijos Mišių homilijoje kardinolas ne kartą minėjo Asyžiaus neturtėlį, kurio didžiausias troškimas buvo visu gyvenimu ir veikla siekti panašumo su Kristumi, ištikimai juo sekti. Kardinolas paminėjo ir garsųjį Pranciškaus Asyžiečio gyvenimo ir misijos įvykį – prieš aštuonis šimtmečius įvykusį susitikimą su sultonu al-Maliku al-Kamaliu. Šiandien popiežius į panašią misiją siunčia Pranciškaus dvasinį sūnų, kad jis Irane ne tik vadovautų mažajai katalikų bendruomenei, bet ir liudytų Asyžiaus neturtėlio stilių.

Kalbėdamas apie naujo vyskupo laukiančią Irano katalikų bendruomenę, kardinolas L. Sandri atkreipė dėmesį į jos specifiką – ji yra labai maža, tačiau ir būdama maža yra labai įvairi. Ją sudaro nedidelės lotynų, armėnų bei chaldėjų apeigų katalikų grupės, taip pat dar mažesnės kitų ritų grupelės. Irane yra ir kitų krikščioniškų konfesijų brolių ir seserų. Naujojo arkivyskupo užduotis padrąsint juos liudyti Evangelijos šviesą, be baimės gyventi savo šalyje, draugiškai sugyventi su visais šalies gyventojais.

Naujasis Teherano-Isfahano arkivyskupas Dominique Mathieu gimė 1963 m. Belgijoje. Baigęs vidurinę mokyklą, jis įstojo į Mažesniųjų brolių konventualų ordiną, 1987 m. davė amžinuosius įžadus, o 1989 m. priėmė kunigo šventimus. Nuo 2013 m jis tarnavo Libane. Šių metų sausio 8 d. popiežius paskyrė brolį Dominique’ą Mathieu Teherano-Isfahano arkivyskupu, kurio sielovadinei globai yra patikėti visoje Irano teritorijoje gyvenantys lotynų apeigų katalikai. Be lotynų apeigų vyskupijos, Irane taip pat yra viena armėnų apeigų katalikų vyskupija ir keturios chaldėjų apeigų katalikų vyskupijos. (JM / Vatican News)

2021 vasario 18, 15:03