Paieška

Tikintieji Bagdado sirų katalikų katedroje Tikintieji Bagdado sirų katalikų katedroje 

Popiežius melsis Irako kankinių žūties vietoje

„Bažnyčia Irake yra kankinių Bažnyčia“, – sako kun. Luisas Escalante, 48 kankinių, 2010 m. nužudytų Bagdado sirų katalikų katedroje, beatifikacijos bylos postulatorius. 2019 m. buvo baigtas jų beatifikacijos proceso diecezinis etapas.

Popiežius Pranciškus pirmąją savo vizito Irake dieną, kovo 5-ąją, kankinių žūties vietoje, Bagdado sirų katalikų katedroje, susitiks su Irako vyskupais, kunigais ir pašvęstaisiais. Tai bus ir proga prisiminti tuos kankinius, kurių beatifikacijos Irako katalikai labai laukia, nors ir supranta, kad procesas gali ilgai užtrukti, sakė kunigas L. Escalante.

Teroristai 2010 m. spalio 31 d. užpuolė Bagdado sirų katalikų katedroje besimeldžiančius žmones, nužudė Mišias koncelebravusius kunigus Abdelį Thaerą ir Boutrosą Wassimą bei 46 jose dalyvavusius tikinčiuosius pasauliečius. Gyvybių neteko ištisos šeimos, daug jaunų žmonių, taip pat vaikų.

Kunigas paminėjo ir kitus kankinius – 2002 m. Bagdade nužudytą vienuolę seserį Ceciliją Moshi Hanna, 2007 m. Mosule teroristų sušaudytą chaldėjų kunigą Ragheedą Ganni ir tris diakonus, taip pat 2008 m. pagrobtą ir nužudytą Mosulo vyskupą Farają Raho.

Bagdado sirų katalikų katedra, kurioje teroristai 2010 m. nužudė 48 žmones, buvo atrestauruota, nepakeisti liko tik altorius ir grindys. Šiandien tikintieji šioje vietoje vėl meldžiasi. Ši vieta jiems primena ir visada primins kankinius. Kunigas L. Escalante paminėjo Katedroje nužudytą trejų metų berniuką Adomą, kuris per žudynes šaukė teroristams: „Liaukitės!“ Jo šauksmas aidi iki mūsų dienų kaip visų gyvybes paaukojusių Irako krikščionių šauksmas. Jie nenorėjo mirti. Jie tik norėjo, kad su jais būtų elgiamasi kaip su žmonėmis, norinčiais ramiai gyventi šalyje, kurioje jie gimė ir kurioje nuo seniausių laikų gyveno jų protėviai.

Šiandien Irako krikščionys tikisi, kad popiežiaus Pranciškaus vizitas ne tik suteiks postūmį kankinių beatifikacijos bylai, bet ir padės įtvirtinti šalyje teisingumą, dialogą ir darnų visų sambūvį. Tai nelengva, sakė kunigas Luisas Escalante. Vadinamoji Islamo valstybė, kuri dar neseniai valdė dalį Irako, neatsirado iš nieko. Daugelis tų, kurią ją palaikė, kurie persekiojo Ninevės lygumos gyventojus, ir šiandien vis dar čia yra. Sunku tikėtis greito mentaliteto pasikeitimo. Reikia dialogo, kuris turi prasidėti pripažįstant visiems priklausančias vienodas žmogaus teises. (JM / Vatican News)

2021 vasario 13, 13:18