Paieška

Sausio 31-oji Vokietijoje: Dievo Žodžio ir ekumeninis Biblijos sekmadienis

Sekmadienį, sausio 24 dieną, katalikų parapijos ir bendruomenės visame pasaulyje mini Dievo Žodžio sekmadienį. Popiežius 2019 metais apaštališkajame laiške „motu proprio“ „Aperuit illis“ nurodė, kad Dievo Žodžio sekmadienis būtų minimas kasmet III eilinį sekmadienį. Šiemet tai sausio 24 d.

Vokietijoje nuo 1982 metų paskutinį sausio sekmadienį minimas ekumeninis Biblijos sekmadienis – Dievo Žodį švenčia visos krikščioniškos konfesijos Vokietijoje: katalikai, evangelikai, ortodoksai ir kitos nepriklausomos grupės. Dėl Dievo Žodžio sekmadienio ir Šventajam Raštui skirto ekumeninio sekmadienio kalendorinio artumo Vokietijos katalikų ganytojai nusprendė visame pasaulyje minimą Dievo Žodžio sekmadienį švęsti kartu su ekumeniniu Biblijos sekmadieniu – sausio 31 d.

Vyskupai patikino, kad Dievo Žodžio sekmadieniui ryškų ekumeninį atspalvį suteikia dar ir tai, kad tuo pat metu (sausio 18–25 d.) minima Maldų savaitė už krikščionių vienybę. Popiežius, įvesdamas Dievo Žodžio sekmadienį, apaštališkajame laiške pasiūlė „per liturginius metus vieną sekmadienį skirti Dievo žodžiui“, kad būtų galima suvokti „neišsemiamus lobius, kylančius iš Dievo nuolatinio dialogo su savo tauta“. „Dievo Žodžio sekmadienis įsiterpia tinkamu metų laiku, kai esame kviečiami stiprinti ryšius su judaizmo išpažinėjais, taip pat melstis dėl krikščionių vienybės. Tai nėra vien atsitiktinis laiko sutapimas: Dievo Žodžio sekmadienio šventimas yra reikšmingas ekumeniniu požiūriu, nes Šventasis Raštas tiems, kurie į jį įsiklauso, rodo kelią link tvarios ir tikros vienybės“, – parašė popiežius.

Pasak Katrinos Brockmöller, katalikiškojo Biblijos instituto „Katholischen Bibelwerks e. V.“ vadovės, Vokietijos vyskupų konferencijos sprendimas minėti vieną bendrą Biblijos sekmadienį yra nepaprastai išraiškingas ekumeninis ženklas, pripažįstantis ypatingą ir ilgametį ekumeninį Biblijos instituto įsipareigojimą. Kartu tai padrąsinimas visoms krikščionių grupėms, kurios tradiciškai mini Biblijos sekmadienį kartu. (SAK / Vatican News)

2021 sausio 22, 11:02