Paieška

Romos panorama Romos panorama 

Krikščionių vienybės savaitė Romoje

Nors Roma visų pirma asocijuojasi su Katalikų Bažnyčia ir Šventuoju Sostu, ji taip pat yra įvairių kitų krikščionių bendruomenių namai. Kai kurios iš jų – labai senos, kai kurios naujos, susijusios su pastarųjų dešimtmečių migracija. Krikščionių vienybės savaitės proga Romos katalikų vyskupija ir kitų krikščioniškų Bažnyčių bendruomenės Romoje kartu rengia įvairias iniciatyvas. Dėl pandeminių apribojimų jos vyko ar vyks virtualiai arba dalyvaujant tik nedideliam skaičiui asmenų.

Krikščionių vienybės savaitės išvakarėse, sausio 17 dieną, Romos metodistų ekumeninis centras, Romos anglikonų centras ir Atpirkimo pranciškonų „Pro Unione“ centras surengė maldos vigiliją ir meditaciją. Anglikonų šv. Augustino Kenterberiečio koplyčioje visų trijų centrų vadovai – metodistų pastorius Matthiew Laferty, pranciškonas James Puglisi ir anglikonų vyskupas Ian Eernest meldėsi už krikščionių vienybę. Anglakalbė iniciatyva buvo transliuojama socialinių tinklų kanalais. Galima priminti išskirtinę Atpirkimo pranciškonų istoriją. Ši vienuolija gimė JAV Episkopalų Bažnyčioje 19 amžiaus pabaigoje, o 20 amžiaus pradžioje tapo Katalikų Bažnyčios dalimi ir nuo to laiko iki pat šių dienų labai aktyviai dalyvauja pokalbiuose su anglikonų, metodistų ir episkopalų bendruomenėmis.

Tą patį vakarą Romoje surengti Krikščionių vienybės savaitės vigilijos mišparai, kuriems vadovavo Romos evangelikų liuteronų pastorius Michael Jonas. Šios pamaldos vyko vokiečių kalba.

Sausio 18 dieną, pirmadienį, aštuonių virtualių meditacijų seriją pradėjo Romos „Foyer Unitas“ pasauliečių centras. 1986 duris atvėrusio pasauliečių formacijos centro steigėjos katalikės – profesorė Donna Orsuto ir menininkė Riekie van Velzen – nuo pat pradžių jam suteikė ekumeninio svetingumo ir dialogo pobūdį. Centre gyvena Romoje besimokančių studentų, priklausančių įvairioms krikščioniškoms bendruomenėms, bendruomenė. Krikščionių vienybės savaitės meditacijas parengė buvę centro auklėtiniai: vokiečių liuteronų vyskupas Johann Schneider, švedų liuteronų pastorė Lisa Buratti, anglikonų pastorė Ruth Frampton, Dievo Susirinkimų (sekmininkų) pastorius Cecil M. Robeck iš JAV, vienas iš tarptautinės katalikų ir sekmininkų dialogo komisijos pirmininkų, vertėja ir rašytoja katalikė iš Vokietijos Claudia Kock, graikų ortodoksų teologijos profesorius Dimitrios Keramidas, taip pat Simon Billington, buvęs aktorius, kuris šiuo metu rengiasi kunigystei Anglikonų Bažnyčioje. Paskutinę meditaciją parengė Donna Orsuto, „Foyer Unitas“ pasauliečių centro steigėja ir profesorė Popiežiškajame Grigaliaus universitete.

Sausio 18 dieną Šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje surengtose pamaldose pamokslavo pastorius Emanuele Fiume, Italijos valdiečių bendruomenės narys.

Sausio 20 dieną, trečiadienį, Užtibrio Švč. Mergelės Marijos bazilikoje buvo numatytas vienas iš svarbiausių ekumeninės savaitės Romoje renginių: katalikų vyskupo Paolo Selvadagi ir armėnų ortodoksų arkivyskupo Khajag Barsamian vadovaujama Romos vyskupijos ekumeninė vigilija.

Sausio 21–22 dienomis numatytos dvi akademinės iniciatyvos: Erfurto universiteto teologijos fakulteto kanonų teisės profesorės Myriam Wiljens paskaita apie Bažnyčių bendradarbiavimą ir požiūrių skirtumus moraliniais klausimais, taip pat armėnų ortodoksų arkivyskupo Barsamian paskaita. Šias paskaitas inicijavo atitinkamai Atpirkimo pranciškonų „Pro Unione“ centras ir popiežiškasis Šv. Tomo Akviniečio universitetas Romoje. Žinoma, abi paskaitos bus transliuojamos internetu.

Sausio 23 ir sausio 24 dienomis, šeštadienį ir sekmadienį, bendrą ekumeninę iniciatyvą rengia Romos Šv. Justino katalikų parapija ir Romos baptistų parapija Čentočelė (Centocelle) kvartale. Vieną dieną katalikų kunigas pamokslaus baptistų bendruomenei, kitą dieną baptistų pastorius pamokslaus katalikų bendruomenei.

Pagrindinis ir kulminacinis Krikščionių vienybės savaitės renginys Romoje vyks sausio 25 dieną, kai popiežius Pranciškus, Romos vyskupas, vadovaus ekumeniniams mišparams Šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje, dalyvaujant Romoje ir Italijoje esančių krikščioniškų bendruomenių atstovams. Žinoma, dalyvių skaičius bus labai ribotas, o pamaldos bus transliuojamos televizijos, radijo ir interneto kanalais. (RK / Vatican News)    

2021 sausio 20, 12:40