Paieška

William Blake "Wise And Foolish Virgins" William Blake "Wise And Foolish Virgins" 

Vyskupo laiškas jaunimui apie budėjimą pandemijos laikotarpiu

Teramo vyskupas iš centrinės Italijos padrąsino jaunimą kliautis Kristumi dabartinės sveikatos krizės laiku. Lorenzo Leuzzi parašė laišką ragindamas jaunimą sunkiaisiais gyvenimo išbandymais, kaip kad dabartiniu pandemijos laikotarpiu, vadovautis Mato evangelijos pasakojimu apie dangaus karalystę.

Tai garsus pasakojimas apie dešimtį mergaičių, Jėzus įvardija penkias išmintingas ir penkias paikąsias. Ir mūsų gyvenimas gali priklausyti nuo tokios galimybės: pasirengti ir dalyvauti arba nedalyvauti ir leisti, kad įvykiai vyktų jų nepastebint, parašė vyskupas Leuzzi, buvęs Romos vyskupijos augzilijaras, medicinos mokslų daktaras, nuo 2017 metų vadovaujantis Bažnyčiai Terame, centinėje Italijoje.

Pasak jo, reikia budėti, būti pasirengusiems, kad gebėtume skirti teigiamus įvykius nuo neigiamų. Pasirengti reiškia vadovautis išmąstytų projektu, žinoti, ko ieškau ir ko noriu. Ganytojas pridūrė, kad tas galioja ir dabar, kai dėl koronaviruso pandemijos susiduriame su tam tikrais suvaržymais. Pvz., epidemiologinė prevencija, kurios turime laikytis, nebus veiksni, jei kiekvienas iš mūsų nežinos, ko ieško ir ko nori iš gyvenimo.

Daugelio neigiamų situacijų sveikatos atžvilgiu, tokių kaip užsikrėtimas, galima išvengti ar jas išspręsti tik jei apsisprendžiame vadovautis tam tikru projektu. Jėzus tau atveria saugų kelią ir drąsina nepabūgti gyvenimo apsisprendimų. Nes Jis yra gyvenimo tikslas. Jei Juo seksi, būsi kviečiamas suvokti, kur esi, koks geriausias apsisprendimas bet kokioje situacijoje, ir negaišti laiko, patikino Teramo vyskupas Leuzzi. Jis paragino jaunimą atsiversti Evangeliją, ją skaityti, kad geriau pažintų Dievo žodį ir iš Kristaus suprastų tikrąją gyvenimo prasmę. Jo pacituotas Jėzaus palyginimas apie dešimtį mergaičių yra kito, trisdešimt antrojo, liturginių metų sekmadienio evangelijos pagal Matą skaitinys.

Tai kvietimas gyventi taip, tarsi Kristus turėtų grįžti rytoj ir drauge taip, tarsi jis ateitų kur kas vėliau; būti žmonėmis, turinčiais didelę viltį ir mokančiais gyventi dabartimi; išmintingais tikinčiaisiais, žmonėmis, kuriems rytojus nėra svetimas šiandien, o šiandiena neapakina ir leidžia įžvelgti rytojų, tikinčiaisiais, išmintingais dabartyje ir pasitikinčiais ateitimi, žmonėmis, žinančiais, ką reiškia budėti. (SAK / Vatican news)

2020 lapkričio 04, 13:50