Paieška

Mirė popiežiaus emerito brolis Georgas Ratzingeris

Trečiadienį, liepos 1-ąją, Bavarijoje mirė popiežiaus emerito Benedikto XVI brolis prelatas Georgas Ratzingeris.

Georgas Ratzingeris gimė 1924 m. Dar prieš karą buvo įstojęs į mažąją kunigų seminariją, tačiau siekti kunigystės jam sutrukdė karas. 1941 m. iš seminarijos jis buvo paimtas į kariuomenę. Pačioje karo pabaigoje pilnametystės vos sulaukęs Josephas Ratzingeris irgi buvo paimtas į kariuomenę. Karo pabaigos abu broliai sulaukė karo belaisvių stovyklose – Georgas į amerikiečių nelaisvę pateko Italijoje; Josephas – Vokietijoje. 1946 m. abu broliai įstojo Miuncheno-Freizingo arkivyskupijos kunigų seminariją. Abu tą pačią dieną – 1951 m. birželio 29-ąją, per Petrines, Freizingo katedroje priėmė kunigystės šventimus. Primicijų Mišias abu broliai aukojo liepos 8 d. Bavarijos Traunšteino miestelyje, kur tuo metu gyveno jų tėvai ir sesuo.

Vėliau vyresnysis brolis Georgas, kartu su kunigyste, pasirinko kompozitoriaus ir choro vadovo ir dirigento kelią. Kunigas Josephas atsidėjo teologijos studijoms. Kai profesorius Josephas Ratzingeris dėstė dogminę teologiją Regensburgo universitete, chorvedys kunigas Georgas vadovavo Regensburgo katedros chorui, o vėliau tapo pasaulinio garso Regensburgo katedros berniukų choro dirigentu. Vėliau jų keliai išsiskyrė – jaunesnysis brolis Josephas buvo pakviestas į Romą vadovauti Tikėjimo mokymo kongregacijai, tačiau broliai vienas kitą lankė. Kai Josephas Ratzinegris buvo išrinktas popiežiumi, prelatas Georgas buvo dažnas svečias Vatikane ir Kastelgadolfe. Miestelis, kuriame yra popiežiaus vasaros rezidencija, netgi suteikė popiežiaus broliui garbės piliečio vardą. Prelatas Georgas ne kartą aplankė savo brolį ir po to, kai jis atsisakė popiežiaus tarnystės.

Popiežius emeritas Benediktas XVI neseniai, birželio 18–22 dienomis, aplankė sunkiai sirgusį brolį, aukojo su juo Mišias. (JM / Vatican News)

2020 liepos 01, 13:02