Paieška

Vatican News
Altare del santuario mariano di Trakai, Lituania

Savaitės Lietuvoje apžvalga (kovo 29)

Nebuvo staigmena Lietuvos vyskupų sprendimas, kad dėl Vyriausybės pratęsto karantino tikintieji ir toliau, net per Didžiąją savaitę ir Velykas galės dalyvauti Mišiose tik nuotoliniu būdu. Apie tai spaudos konferencijoje informavęs LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas taip pat pranešė vyskupų sprendimą atidėti Šiauliuose planuotas Jaunimo dienas.

Šią ypatingą Gavėnią skaičiuojame ne tik į Velykas vedantį liturginį laiką, bet taip pat viešojo karantino – jau atbūtas ir dar laukiančias savaites. Į interneto erdvę persikėlęs socialinis bendravimas siūlo impulsų bei iniciatyvų, gaivinančių dvasinį gyvenimą. Mūsų dienų tikėjimo piligrimų gausą ir poreikius liudija, pavyzdžiui, kad ir toks iškalbingas faktas: arkivyskupui Lionginui Virbalui SJ pakvietus internetu dalyvauti 7 dienų ignaciškojo dvasingumo pratybose, norinčių skaičius viršijo triženklį. Šią iniciatyvą koordinuojančiai Kauno arkivyskupijos sielovados tarnybai dėl techninių galimybių teko formuoti papildomą rekolektantų grupę.

Šio laikas yra ypatingas iššūkis, o drauge galimybė Bažnyčios karitatyvinei tarnystei. Lietuvos Caritas bendruomenė feisbuko paskyroje dalijasi vyskupijų Caritas darbuotojų ir savanorių patirtimis.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas tęsia pagalbą tuose 4 centruose, kuriuose gyvena pagalbą gaunantys žmonės: tai Alternatyvaus mokymosi centras jaunimui, pagalbos priklausomybėmis sergantiems bendruomenė „Aš esu“, pagalbos pastogės neturintiems Laikinieji namai, Motinos ir vaiko namai. Vaikų dienos centrų ir kitų Caritas centrų darbuotojai konsultacijas teikia nuotoliniu būdu. Kartą per savaitę vaikų dienos centrų šeimoms nuvežami maisto paketai. Socialinės pagalbos ir integracijos centre „Betanija“ maistas teikiamas du kartus per savaitę: maistas dalijamas lauke, vienkartiniuose induose, Parapijų Caritas „Artumo“ programos savanoriai pakalbina telefonu ir atneša maisto daugiau kaip šimtui senelių.

Kaune prie Kristaus Prisikėlimo parapijos veikianti Caritas vargstančiųjų valgykla taip pat perorganizavo maisto teikimą žmonėms. Praėjusią savaitę kasdien buvo išdalinama apie 400 maisto porcijų. Kitos Kauno arkivyskupijoje esančios Caritas valgyklos tiekia maistą išsinešti vienkartiniuose induose, bent du kartus per savaitę.

Nors vaikų dienos centrai uždaryti, tęsiamos veiklos ir bendravimas su vaikais ir jų šeimomis nuotoliniu būdu, stengiamasi pagelbėti pagal poreikius. Nuotoliniu būdu toliau teikiamos socialinio darbuotojo, užimtumo specialisto, psichologo konsultacijos [epilepsija sergantiems asmenims, riziką patiriantiems vienišiems asmenims ir šeimoms] ne tik Kauno mieste, bet ir Jonavoje, Kėdainiuose, Raseiniuose.

Kauno arkivyskupijos Caritas veiklą koordinuojantys darbuotojai pastebi, kad praėjusi savaitė praėjo gana ramiai, tačiau intensyviai. Ruošiamasi didinti maisto gaminimo kiekius pagal poreikius, kaupiamas atsargų rezervas.

Caritas veikla tęsiasi ir Žemaitijoje. Telšių Caritas virėjos Irena ir Virginija kasdien gamina maistą apie 40 žmonių, tarp jų maitinami ir nakvynės namų gyventojai. Maitinamų asmenų skaičius nesumažėjo.

Mažeikiuose parapijos Caritas kaip ir anksčiau dalina maistą benamiams. Kasdien 15 žmonių ateina bažnyčios šventoriuje pasiimti supakuotos sriubos su duona. Savanoriai ir socialinių paslaugų darbuotojai padeda žmonėms nešdami maistą ar vaistus į namus.

Šilutėje tęsiasi maisto pristatymas į namus vargstantiesiems: bendradarbiaujama su valgykla „Šyša“, kuri atiduoda likusį maistą.

Naujojoje Akmenėje gyventojai nuolat konsultuojami telefonu, teikiamos rekomendacijos. Pagal poreikį nuperkami būtiniausi maisto produktai senyvo amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems.

Tauragėje Caritas kiekvieną darbo dieną dalina sriubą vargšams išsinešti, taip pat organizuoja sauso davinio paketus vaikams į namus. Pasakojime apie Caritas veiklą Telšių vyskupijoje taip pat pranešama apie iniciatyvas Klaipėdoje, Eigirdžiuose, Mosėdyje, Priekulėje. Tai buvo žinios iš Lietuvos Caritas feisbuko juostos.

 

Lietuvos ganytojai įvairiais būdais kreipiasi į žmones, vilties žodžiu kviesdami į bendrą maldą. Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai dieną Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas vyko melstis į ypatingą šventovę – Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką. Popiežiaus Pranciškaus kvietimu vidudienį drauge su viso pasaulio krikščionimis arkivyskupas meldėsi „Tėve mūsų“ malda, vėliau Mergelei Marijai simboliškai atnešė Lietuvos žmonių rūpesčius. Prašydamas jiems užtarimo arkivyskupas atnaujino Lietuvos paaukojimą Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Arkivyskupas pakvietė ir visus Lietuvos tikinčiuosius: „Atnaujinkime kartu tą pasiaukojimą, prašant užtarimo ir globos pandemijos akivaizdoje“. Taip pat arkivyskupas meldėsi Europos vyskupų pasiūlyta malda siaučiant koronaviruso pandemijai.

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai iškilmės dieną paskelbė šiam  išbandymų metui skirtą Gavėnios žodį. Ganytojas ragina sunkiu išbandymų metu glaustis prie Jėzaus ir patikina, kad šiuo metu Dievo malonė yra labai arti. Jis kviečia melstis už Lietuvos ir viso pasaulio žmones; šalia įvairių dienos maldų vyskupas kviečia melstis į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį, ragina su nuoširdžiausiu pasitikėjimu dažnai kreiptis į Švenčiausiąją Mergelę Mariją. „Šiuo sunkiu metu drauge su mumis yra palaimintasis Teofilius, Dievo mylėtojas, kančios žmogus ir mūsų artimas bičiulis. Žvelgdami į jo patirtį, visada pasitikėkime Dievu ir su viltimi atsiduokime Jo šventajai valiai. Kaišiadorių vyskupas baigia savo žodį viltingu patikinimu, kad negandos laikas praeis: „Branginkime šventąjį tikėjimą kaip didžiausią dovaną, gyvenkime juo. Būkime viltingi!“

Paskirtasis Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas „Kauno dienoje“ paskelbtame interviu siūlo karantino laike įžvelgti į ne bausmę, bet galimybę. Jis kviečia atrasti dabartiniam metui tinkamas maldos formas ir palygina šiandienos pasaulio situaciją su savotišku gyvenimo prioritetų „perkrovimu“, vaduojantis iš visuomenės skubėjimo spiralės ir susimąstant apie amžinąsias vertybes.

Kitame šio dienraščio interviu Šventosios Šeimos kongregacijos sesuo Fausta Palaimaitė SF dalijasi ankstesniais atsiminimais iš misijų Brazilijoje, paženklintų ne tik nepritekliais ir pavojais, bet, svarbiausia, džiaugsmo patirtimi. Šiomis dienomis ji pastebi panašią nuotaiką Lietuvoje: pasak jos, dar niekad draugų feisbuko profiliai nebuvo tokie pozityvūs, niekad anksčiau nebuvo tiek daug pasiūlymų padėti ar dalytis.

Kastantas Lukėnas

2020 kovo 29, 10:23